fbpx

Boligkonference: Sammen skaber vi den blandede by

Siden år 2000 er priserne på en familiebolig (efter inflation), steget med 136 %. Alene i år vurderer Nationalbanken, at priserne vil stige med op mod 9%. Det er langt mere end løn og prisudviklingen.

Det er ikke bare en dansk tendens. Storbyer over hele Europa har oplevet, at boligpriserne stiger, og at udbuddet har svært ved at følge med urbaniseringen. Det stiller os overfor en lang række politiske dilemmaer, hvis vi i fremtiden vil bevare idealet om den blandede by. Flere boliger, nye ejerformer, finansiering etc

Mød blandt andre:.
Indenrigs- og boligminister Kaare Dybvad Bek (S), mf Ole Birk Olesen (LA), Sofie Hæstorp Andersen (S), cheføkonom Solveig Raabjerg Tingey (BL), borgmester Cecilia Lonning-Skovgaard (V), adm. direktør Bent Madsen (BL), direktør Ino Dimsits (AKF), formand Hans Erik Lund (ABF), investeringsdirektør Anders Schelde (Akademiker Pension), journalist Magnus Barsøe (Politiken), seniorforsker Rikke Skovgaard Nielsen (AAU), partner Jannik Tharben Buchholz (den sociale kapitalfond), direktør Curt Liliegreen (Boligøkonomisk Videncenter) og Line Barfod(EL) 

Dato: 24. september 2021
Tid: 9.30 – 15.30
Sted: H15, Halmtorvet 15, 1700 København V

Konferencen afholdes i samarbejde med Akademiker Pension, Danmarks Almene Boliger, ABF og AKF Koncernen.

Program

10.00                VELKOMST

10:10                Hvordan kan vi forhindre, at byen kun bliver for de velhavende?

Over hele den vestlige verden har urbanisering ført til stigende boligpriser og et pres på byernes sociale mangfoldighed. Groft sagt er lavindkomstgrupperne er rykket ud og de velhavende er rykket ind. Udviklingen har allerede ramt byer som London, Stockholm og Paris, men også i Danmark bliver det sværere at finde en billig bolig i storbyen. Hvad kan vi stille op? Og hvordan kan politikere, ejendomsudviklere, investorer og civilsamfund lægge en fælles strategi for den blandede by?

Oplæg ved seniorforsker Rikke Skovgaard Nielsen, Aalborg Universitet

10.40                BOLIGINVESTERINGER: Socialt ansvar eller kolde investeringer? 

INTERVIEW: Pensionskasser og private pengetanke har fået øje på boligmarkedet og investerer historisk store beløb i at udbygge Danmarks vækstområder. Men investorerne bliver ofte anklaget for kun at tænke på profit. Boligerne er for dyre og projekterne presser almindelige indkomster ud af byerne, lyder det. Men hvordan ser investorerne selv på deres investeringer? Hvordan bidrager pensionskasser og private pengetanke til den blandet by?

Interview med Anders Schelde investeringsdirektør i Akademiker Pension, Ino Dimsits, direktør for AKF Koncernen

11.10                FREMTIDENS BY: Hvordan ser fremtiden byudvikling ud. Hvordan skaber vi et bedre mix af boliger?

Samtale mellem adm. direktør i BL Bent Madsen, formand for ABF Hans Erik Lund, direktør i AKF Koncernen Ino Dimsits

11.40                INDENRINGS- OG BOLIGMINISTEREN: Hvordan vil regeringen skabe storbyer for alle?

Tale ved indenrigs- og boligminister Kaare Dybvad Bek. Efterfølgende spørgsmål fra salen

12.10                Frokost

12.50                SOCIALE INVESTERINGER: KAN VI INVESTERE I AT LØSE SOCIALE PROBLEMER?

Den blandede by handler ikke bare om bygninger, det handler om mennesker. Hvordan kan vi bruge sociale investeringer til at løse sociale udfordringer og udnytte de betydelige potentialer der er ved at borgere på kanten får en uddannelse og foden ind på arbejdsmarkedet. En effektiv indsats vil skabe bedre liv, reducere offentlige udgifter, styrke velfærden og skabe en bedre og tryggere by. Hvordan kan almene organisationer, kommunale myndigheder, pensionskasser og private udviklere samarbejde om at styrke de sociale investeringer? 

Oplæg ved ledende partner hos Den Sociale Kapitalfond Jannik Tharben Buchholz og efterfølgende debat med blandt andre Solveig Råbjerg Tingey (BL).

13.30                PAUSE

13.45                BOBLEØKONOMI: Hvordan forhindrer vi nye boligkriser?

Debat mellem journalist ved Politiken, Magnus Barsøe

14.15                DEBAT: Fire partiers visioner for en by for alle

Debat mellem Sofie Hæstorp Andersen (S), Ole Birk Olesen (LA), Cecilia Lonning-Skovgaard(V) og Line Barfod(EL)

15.00                AFSLUTNING: Fælles strategi for en blandet by

Interview med Ino Dimists, (AKF Koncernen), Bent Madsen(BL), Hans Erik Lund (ABF), Anders Schelde (Akademiker Pension),

15.15                Farvel

Tid og sted

Dato: 24. september 2021
Tid: 9.30 – 15.30
Sted: H15, Halmtorvet 15, 1700 København V

DATO

@[email protected]t0aXZpdGV0X2RhdG8iLCJzZXR0aW5nc[email protected]

STED

@[email protected]t0aXZpdGV0X3N0ZWQiLCJzZXR0aW5nc[email protected]

DELTAGERPRIS

@[email protected]t0aXZpdGV0X2RlbHRhZ2VycHJpcyIsInNldHRpbmdzI[email protected]

SENESTE TILMELDING

@[email protected]t0aXZpdGV0X3NlbmVzdGV0aWxtZWxkaW5nIiwic2V0dGluZ3MiO[email protected]

SE PÅ FACEBOOK

ANDRE AKTIVITETER HOS CEVEA
SE ALLE
Konference
Boligkonference: Sammen skaber vi den blandede by
Hvordan sikrer vi, at Danmark også i fremtiden har blandede byer? Det er hovedspørgsmålet på Ceveas boligkonference, hvor vi sammen med en lang...