fbpx

Ceveas Årsmøde 2022

Om arrangementet

 

Årsmødet starter kl. 17.00. I forlængelse af årsmødet, afholdes repræsentantskabsmødet fra kl. 19.00-19.30.

Program: 

16.40 – 17.00 Indskrivning af delegerede

17.00 – 18.00:  Et år til næste folketingsvalg: Kan centrum-venstre blive enige om et nyt 4-årigt projekt?

Debat mellem Socialdemokratiet, SF, Enhedslisten og Radikale Venstre

18.00 – 18.20 Pause m. sandwich øl, vin eller vand

18.20 – 19.00 Det formelle årsmøde starter

Dagsorden for årsmøde jf. vedtægter: 

1. Velkomst af bestyrelsesformand Jan Villadsen

2. Valg af dirigent og referent

3. Fastlæggelse af stemmefordeling

4. Bestyrelsens beretning om Ceveas virksomhed i det forløbne år

5. Godkendelse af bestyrelsens beretning

6. Forelæggelse af revideret årsrapport for seneste regnskabsår

7. Godkendelse af årsregnskab

8. indkommende forslag fra bestyrelsen og/ eller medlemmerne

9. Valg af repræsentantskab

10. Valg af statsautoriseret revisor

11. Eventuelt

Indkomne forslag

Forslag, der ønskes behandlet på det ordinære årsmøde, herunder forslag til ændring af vedtægter, skal fremsendes skriftligt til [email protected] senest 4 uger før årsmødet d. 10. maj 2022.

Tilmelding 

Adgang til årsmødet har personlige medlemmer og repræsentanter for kollektive medlemmer, der senest 14 dage før årsmødet elektronisk eller med almindelig post har meddelt sekretariatet deres deltagelse, såfremt de desuden har betalt det opkrævede kontingent/støttebeløb forud for årsmødet.

Du kan tilmelde dig årsmødet her:

Dagsorden for repræsentantskabsmøde: 

1. Velkomst af bestyrelsesformand Jan Villadsen

2. Valg af referent

3. Valg af bestyrelse

Jf. § 6.2 består bestyrelsen af 5-9 personer, der udpeges af repræsentantskabet. Jf. §6.4 vælges bestyrelsen for en toårig periode.

Følgende er derfor på valg i år: Jan Villadsen, Bente Sorgenfrey, Rune Møller Stahl.

Øvrige medlemmer af bestyrelsen

Mads Samsing, Lise Johansen, Gordon Ørskov Madsen

4. Eventuelt

 

Tilmelding og køb af billet sker gennem Ticketbutler via linket: Ceveas årsmøde 2022 | Taenketanken Cevea

Det er gratis at deltage som medlem af Cevea. 

For ikke medlemmer koster deltagelse 100 kr. + gebyr.

DATO

@[email protected]t0aXZpdGV0X2RhdG8iLCJzZXR0aW5nc[email protected]

STED

@[email protected]t0aXZpdGV0X3N0ZWQiLCJzZXR0aW5nc[email protected]

DELTAGERPRIS

@[email protected]t0aXZpdGV0X2RlbHRhZ2VycHJpcyIsInNldHRpbmdzI[email protected]

SENESTE TILMELDING

@[email protected]t0aXZpdGV0X3NlbmVzdGV0aWxtZWxkaW5nIiwic2V0dGluZ3MiO[email protected]

SE PÅ FACEBOOK

ANDRE AKTIVITETER HOS CEVEA
SE ALLE
Årsmøde
Ceveas Årsmøde 2022
Vi er glade for at corona-restriktionerne endelig er helt afskaffet, og at vi igen kan mødes fysisk til Årsmøde. Cevea er flyttet i nye lokaler...
Det progressive mødested
Det progressive mødested: Den mentale sundhedskrise
Kom til Ceveas progressive mødested den 27. april og mød blandt andre Søren Brostrøm til et arrangement om den mentale sundhedskrise.