Folkeskolen i klemme i selvstyret

Konference om rammer og styring for folkeskolen

De seneste års reformer har introduceret en detaljeret regulering af folkeskolen. Men ansvaret for at finansiere en mere målstyret opgaveløsning i folkeskolen hviler fortsat på kommunerne, der er underlagt en stram statslig styring af udgifterne. Selvom det er kommunerne, der finansierer skolerne, sker det under stadig snævrere rammer.

Når kommunerne har problemer med at få regnestykket til at gå op, henviser de til stramme økonomiske rammer, de er pålagt af staten. Det samlede ansvar for indhold, organisering og økonomi falder imellem to – eller tre – stole. Ansvaret for at folkeskolen ligger imellem skolebestyrelser, kommuner og stat. Balancen mellem finansiering og opgaver bliver udfordret, og det er uklart for borgeren, hvem der står med ansvaret.

Cevea, Danmarks Lærerforening, Skolelederforeningen og Skole & Forældre ønsker at skabe en debat om rammerne for folkeskolen. Kan man organisere skoleområdet anderledes, så der kommer en klarere relationen mellem de økonomiske rammer og det indholdsmæssige ansvar?

Konferencen sætter fokus på udfordringerne i den nuværende styring af folkeskoleområdet og diskutere forslag til andre styreformer og løsninger

 

Onsdag d. 30. august 2017  kl. 10 til 16:15. Indskrivning fra 9:30.

Borups Højskole - Frederiksholms Kanal 24, 1220 København K

Program og tilmelding: https://cevea.nemtilmeld.dk/18/

 

Diskuter folkeskolens rammer med blandt andet:

Anders Bondo, DLF, 

Claus Hjortdal, Skolelederforeningen, 

Pernille Rosenkrantz-Theil, Socialdemokratiet, 

Mette With Hagensen, Skole og Forældre  

Frans Ørsted Andersen, Lektor, DPU 

Steen Christiansen, borgmester i Albertslund

Arne Eggert, KL, 

Anne Vang, Børn & Unge direktør i Ballerup , 

Gordon Ørskov Madsen, DLF, 

Mette With Hagensen, Skole og Forældre

Kristian Weise, Cevea

m fl.