Det Progressive Mødested

Skal du eller din organisation være en del af det progressive Mødested? Tænketanken Cevea inviterer 100 progressive fra fagforbund, partier og ngo’er med til Det progressive Mødested.

TILMELDING HER

I tænketanken Cevea har vi udviklet et helt nyt forløb, Det Progressive Mødested. Forløbet består af seks seancer á tre timer i efteråret 2019 og foråret 2020 og er rettet mod progressive fagligt aktive, ansatte i fagforbund, ungdomspolitikere, NGO-repræsentanter og andre interesserede. Vi har 100 pladser og har allerede fyldt størstedelen af dem af bl.a. fagligt aktive i forbund som 3F, FOA, Socialrådgiverne, BUPL, DM og NNF.

Sigtet med hele forløbet er at gøre progressive klogere på, hvordan en ny politisk centrumvenstre-alliance kan bygge bro over de nye økonomiske, geografiske, sociale og mentale kløfter mellem mennesker i velfærdsmodellen, så vi kan få styrket den sociale sammenhængskraft.

Vi inviterer landets mest interessante profiler på velfærds- og arbejdsmarkedsområdet: Toppolitikere, eksperter, faglige folk, praktikere m.fl. og dermed blive klædt bedre på til at kunne handle, når der skal sættes en progressiv retning for Danmark. Vi forventer ca. 50 profiler på scenen de seks gange.

Alle aftener afholdes kl. 16.30-19.30 ink. middag i festsalen på Arbejdermuseet, Rømersgade 22, 1362 København K.

Læs meget mere om initiativet her og om det foreløbige program for de enkelte aftener her.

Oversigt over alle oplægsholdere her.

 

DATOER FOR DET PROGRESSIVE MØDESTED

31. oktober: Det nye centrumvenstre-projekt – hvad vil det og hvor er det på vej hen?

21. november: Hvordan sikrer vi en socialt retfærdig klimaomstilling?

12. december: Hvordan forandrer vi den økonomiske tænkning og synet på den offentlige sektor?

9. januar: Hvordan sikrer vi socialt blandede boligområder og skoler?

6. februar: Hvordan bygger vi bro over uddannelseskløften?

27. februar: Hvordan håndterer vi presset på den danske samfundsmodel