Velfærdens Topmøde

Hvordan skaffer vi pengene til velfærden?

Den danske velfærdsmodel har i mange år været presset økonomisk, og opbakningen til den kan smuldre, hvis vi ikke formår at skaffe flere penge til daginstitutioner, uddannelse, ældreforsorg, sundhed og socialpolitik. Derfor skal vi finde nye progressive veje til at finansiere velfærdsmodellen.

Dét er afsættet for velfærdens topmøde, der er arrangeret af Cevea sammen med Virkelighedens Velfærd.

VELFÆRDENS TOPMØDE DEN 13. NOVEMBER 2019

Topmødet består af tre runder.

I første runde er der fokus på spørgsmålet: Hvad bliver konsekvenserne, hvis vi ikke finder flere penge til velfærd?

I anden runde går vi på jagt efter metoder til at skaffe penge til velfærden. Først tjekker vi de traditionelle veje – arbejdsudbudsreformer og effektiviseringer. Dur de stadig? Eller? Dernæst ser vi på nye veje til at finansiere velfærden: Højere skatter, en mere effektiv inddrivelse af skatter, andengenerationsreformer og et nyt syn på offentlige udgifter.

I sidste og tredje runde bærer vi de nye metoder til at skaffe penge til velfærden videre til politikerne?

Topmødet afsluttes med et oplæg fra en internationalt anerkendt professor.

Tilmeld dig her

Program

13.00: Velkommen. Ceveas direktør Per Michael Jespersen byder velkommen og åbner topmødet.

13.10: Hvorfor er mangel på penge et problem? Forbundsformændene fra FOA, DLF, BUPL, HK Kommunal og Socialrådgiverne – Mona Striib, Anders Bondo Christensen, Elisa Rimpler og Bodil Otto – giver deres bud på, hvad der kan blive konsekvenserne, hvis der ikke kommer flere penge til velfærd. Det sker i en samtale med Ceveas direktør, Per Michael Jespersen.

13.30: Hvad sker der, hvis velfærden ikke får flere penge? Professor Jørgen Goul Andersen præsenterer en analyse, der viser, at velfærdsudgifterne er faldet markant i 2010’erne. Han viser også, hvilke dramatiske konsekvenser det vil få for opbakningen til velfærdsmodellen, hvis der ikke rettes op nu. Det sker i en samtale med Per Michael Jespersen.

13.50: Kan vi ikke bare fortsætte med den gamle medicin? I mange år har reformer og tiltag, der skulle øge arbejdsudbuddet og effektiviteten i den offentlige sektor, været politikernes bud på flere penge til velfærd. Men hvor langt kan man gå her? Virker disse metoder, eller har de ramt muren? Det vil blandt andre økonomerne Birthe Larsen og Torben Tranæs komme med deres bud på. Ceveas vicedirektør Asbjørn Sonne Nørgaard udfordrer og stiller spørgsmål.

14.20: Pause. Kaffe, the, vand

14.40: Hvilke progressive veje er der til flere penge i den offentlige sektor? På scenen vil videnspersoner fra centrumvenstre komme med bud på, hvordan vi fremover kan skaffe flere penge til øget velfærd.

14.45: Vej 1: Vi skal sætte skatterne op. Lars Andersen, direktør i AE-Rådet, vil med konkrete eksempler argumentere for, hvordan man på en begavet måde bør sætte skatterne op, og hvad provenuet vil være.

15.05: Vej 2: Vi skal være bedre til at inddrive skatter. Frederik Lasserre analytiker fra Cevea vil argumentere for, hvordan vi kan bekæmpe skattesnyd, skatteunddragelse og skattely – nationalt og internationalt.

15.15: Vej 3: Nu er det tid til andengenerationsreformer. Mie Dalskov Pihl, chefanalytiker i AE-Rådet, vil uddybe de økonomiske gevinster ved at opkvalificere ufaglærte og faglærte og i få flere indvandrere i beskæftigelse. 

15.25: Vej 4: Vi skal se offentlige udgifter som investeringer i mennesker. Ceveas vicedirektør, Asbjørn Sonne Nørgaard, gør op med den forestilling, at offentlige udgifter er en klods om benet på den private sektor. Han foregriber et kommende paradigmeskift i synet på den offentlige sektor, som måske er på vej med nye regnemodeller, SØM, sociale investeringer i mennesker, styrkelse af arbejdsmiljøet etc. Det stiller den offentlige sektors finansieringsklemme i et helt nyt lys.

15.40: Pause. Med kage, kaffe og the

16.00: Kort opsummering på vejene til flere penge til velfærd.

16.10: Hvordan vil politikerne finde pengene? Vi har inviteret fire politikere: Jens Joel (S), Pia Olsen Dyhr (SF), Troels Lund Poulsen (V), og René Christensen (DF). De forholder sig til spørgsmålet: Hvilke af de veje til flere penge, der har været i spil i løbet af topmødet, foretrækker vi? Ceveas Per Michael Jespersen er moderator.

17.00: Internationalt indspark. Den kendte skotske professor Mark Blyth fra Watson Institute på Brown University taler med udgangspunkt i sit oplæg: “Hvordan finder vi pengene? Myten om at den skandinaviske velfærdsmodel går fallit”. Asbjørn Sonne Nørgaard modererer.

18.00: Opsamling og overgang til netværksdel. Topmødets deltagere bliver og taler med hinanden over en bid mad og vin, øl eller sodavand.

19.00: Tak for i dag

Yderligere oplysninger fås hos Ceveas direktør, Per Michael Jespersen, på tlf. 2727 7669 og