Progressivt skrivekursus

Vil du være bedre til at skrive klart og overbevisende om komplicerede emner og sammenhænge, så budskabet fænger derude? Så skal du være med på progressivt skrivekursus.

På skrivekurset lærer du ti konkrete greb, der kan gøre dig bedre til at skrive klart, fængende og overbevisende. 

Du lærer, hvordan du skriver om komplicerede emner som kompetencefonde, AUB-ordning og andengenerationsreformer, så budskabet fænger. Og hvordan du sætter ord og sætninger sammen, så de flytter menneskers holdninger i en progressiv retning. 

Hvem retter skrivekurset sig til? 
Skrivekurset er skræddersyet til politisk valgte, fagligt aktive, politiske konsulenter, sekretariatsmedarbejder og kommunikationsfolk i fagforbund, der skal formidle komplicerede sammenhænge. Og som er optaget af at flytte holdninger.  

Kursets indhold
På kurset vil du lære, hvordan du får den røde tråd frem i en tekst. Hvordan du strukturerer indholdet. Hvordan du bruger sproget lettilgængeligt og levende. Og hvordan du griber skriveprocessen an. 

Kurset vil give dig en række færdigheder - konkrete tommelfingerregler - som du kan bruge i alle skrivegenrer: en kronik, et debatindlæg, en faglig artikel, et notat, et nyhedsbrev, en fagbog eller et foredrag.

Der vil gennem hele kurset være særlig vægt på de udfordringer, som progressive skribenter står overfor, når de vil flytte holdninger. 

Kursets greb
Undervisningen er øvelses- og deltagerorienteret og tager afsæt i eksempler fra virkeligheden og deltagernes egne tekster.

Før kurset sender deltagerne en tekst til kursuslederen. Teksten bruges aktivt på kurset, og kursuslederen giver deltageren en kort skriftlig feedback på teksten og kommer med forbedringsforslag.

Hvem underviser? 
Underviseren er Per Michael Jespersen, som i dag er direktør i Tænketanken Cevea. Igennem 15 år har han som opinionsredaktør, redaktionschef og lederskribent på Politiken haft hovedansvaret for avisens debatsider, debatsektion, analyser og kronikker. Han har også været chefredaktør på Ugebrevet A4, han har været taleskriver for en minister, han har mange års erfaring med skrivekurser for en lang række faggrupper, og han har været med til at starte Politikens Debattør- og Kritikerskole. Per Michael er uddannet i statskundskab og retorik.

Praktisk og tilmelding
Kurset finder sted torsdag den 12. november i tidsrummet kl. 9.00-16.00.
Lokation oplyses i efteråret.
Prisen er 5.500,00 kr. (inklusiv forplejning).  

Kontakt Ceveas direktør, Per Michael Jespersen, på tlf. 27277669 og eller organisationsmedarbejder, Nanna Mee Jensen, på tlf. 22948481 og for tilmelding eller yderligere oplysninger