Kommende Aktiviteter

Alle indlæg i denne kategori
24. April 2019

Bryd barriererne - konference om integration af kvinder med etnisk minoritetsbaggrund på arbejdsmarkedet

Alt for mange kvinder med etnisk minoritetsbaggrund har svært ved at finde vej ind på det danske arbejdsmarked og i uddannelsessystemet. Det er ikke svært at blive enige om, at det er et problem, vi skal være meget bedre til at løse. Men hvor er de største barrierer og hvordan overkommer vi dem? Det sætter Tænketanken Cevea på dagsordenen med en ny rapport og et målrettet løsningskatalog, som vi lancerer og diskuterer med centrale aktører på området til en halvdagskonference. Konferencen finder sted d. 21. maj 2019 kl. 13-16 i Hovedbestyrelsessalen hos 3F, Kampmannsgade 4, 1790 København V. Du kan tilmelde dig via linket her: https://cevea.nemtilmeld.dk/43/Hvis du har spørgsmål eller er interesseret i at høre mere, kan du kontakte udviklingskonsulent i Cevea Rie Ljungmann på This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. document.getElementById('cloak79e40a2c0aea23e7263452849ca32bd2').innerHTML = ''; var prefix = 'ma' + 'il' + 'to'; var path = 'hr' + 'ef' + '='; var addy79e40a2c0aea23e7263452849ca32bd2 = 'rlj' + '@'; addy79e40a2c0aea23e7263452849ca32bd2 = addy79e40a2c0aea23e7263452849ca32bd2 + 'cevea' + '.' + 'dk'; var addy_text79e40a2c0aea23e7263452849ca32bd2 = 'rlj' + '@' + 'cevea' + '.' + 'dk';document.getElementById('cloak79e40a2c0aea23e7263452849ca32bd2').innerHTML += ''+addy_text79e40a2c0aea23e7263452849ca32bd2+''; og tlf. 2513 5293.

22. March 2019

Hvad vil vi med Europa?

Er der nogen, der stadig *vil* noget med Europa? Det europæiske projekt er fanget et sted mellem Brexit, en ny højrenationalisme og en globalisering, hvis negative konsekvenser den europæiske union endnu ikke har magtet at regulere.Flere frygter, at de politiske beslutningsprocesser går i baglås. Men samtidig har Bruxelles med forbløffende udholdenhed formået at holde sammen på unionen på trods af gældskriser, det britiske bye bye og den euroskepsis, der skyller ind over kontinentet særligt fra syd og øst.Den ulige fordeling af globaliseringens gevinster og en oplevelse af kontroltab blandt de europæiske befolkninger er af flere udpeget som årsagerne til den nationalistiske strømning. EU kritiseres for hverken at have formået at adressere den stigende ulighed eller levere gode svar på de andre usikkerheder og utrygheder, som globaliseringen har bragt med sig – pres på velfærden, arbejdsløshed og social dumping. De store hvidvaskskandaler og CumExFiles afslørede tilsvarende et efterslæb på reguleringen af den finansielle sektor, mens EU fortsat ikke er i stand til at sikre, at det globale erhvervsliv, der opererer på de europæiske markeder, også betaler skat.Velfærd, lighed, arbejde og regulering er normalt dagsordener, som det politiske centrum-venstre står stærkt på, men i flere europæiske lande er centrum-venstre partierne trængt tilbage. De har ikke haft samme stærke appel til de vælgergrupper, der har været globaliseringens tabere. Med spørgsmålet om udmeldelse sparket til hjørne i lyset af Brexit, er det tid for centrum-venstre til at gentænke forholdet til EU. Hvordan ser en ny vision for et progressivt Europa ud? Hvad vil centrum-venstre egentlig med EU?  På hvilke områder skal det europæiske samarbejde styrkes eller ændres, hvis centrum-venstre igen skal sikre den brede befolkning en følelse af kontrol, tryghed og fremskridt?  Onsdag d. 24. april inviterer Tænketanken Cevea og 3F - Danmarks Stærkeste Fagforening til debat om, hvad centrum-venstres politiske projekt for EU er. Med diskussionen om udmeldelse sparket til hjørne i lyset af Brexit, hvordan ser den progressive vision for Europa ud? Tina Christensen, næstformand i 3F, Poul Nyrup Rasmussen, tidligere statsminister og formand for De Europæiske Socialdemokrater, holder indlendende oplæg. De sidder derefter i panel med bl.a. Karsten Hønge, Socialistisk Folkeparti. Der vil løbende blive bekræftet flere paneldeltagere. Program 16.00-16.10: Velkomst og introduktion ved Per Michael Jespersen, kommende direktør for Cevea16.10-16.25: Oplæg ved Tina Christensen, næstformand i 3F. Hvilke udfordringer oplever 3F og forbundets medlemmer, og hvordan arbejder 3F med dem? 16.25-17.10: Oplæg ved Poul Nyrup Rasmussen, tidligere statsminister og formand for De Europæiske Socialdemokrater. Oplæg om Progressive Society’s rapport ”Sustanainable Equality” – en ny vision for Europa. 17.10-18.00: Paneldebat mellem Tina Christensen, Poul Nyrup Rasmussen, Jeppe Kofod (S), Karsten Hønge (SF) og Nikolaj Villumsen, tentativ (Ø). Modereret af Per Michael Jespersen. Hvad er den progressive vision for Europa, og hvordan kommer vi derhen? Hvad er de vigtigste opgaver for et nyt Europaparlament? Hvordan passer vi bedst på den danske model og velfærden i det europæiske samarbejde? Arrangementet er gratis at deltage i, men kræver tilmelding her. Se mere om begivenheden på Facebook her.  

28. February 2019

Cevea på Folkemødet 2019

Cevea er som altid at finde i Granittens Gård på Folkemødet 2019.  I rammerne af øens fineste gårdhave planlægger vi igen i år at dykke ned i centrale progressive dagsordener om ulighed og velfærd, økonomi og magt - og at invitere de klogeste hoveder til at gøre det sammen med os. Programmet er under udarbejdelse, og opdateres løbende.   Skal vi lave noget sammen? Mangler i en smuk ramme om et af jeres arrangementer? Det er faktisk muligt at leje scenen i Granittens Gård til et af jeres egne arrangementer, ligesom vi selvfølgelig også gerne taler med om indhold, debatter osv., som I drømmer om at lave. Har du eller din organisation brug for en stærk moderator med solid viden på sit felt? Vi taler gerne med jer om, hvordan vores medarbejdere kan fungere som ordstyrere, oplægsholdere eller debattører til et af jeres arrangementer. Kontakt Ceveas projektleder af Folkemødet, Rie Ljungmann på tlf. 25135293 eller mail This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. document.getElementById('cloak56b9e933c2a846d4e183983f554d8abe').innerHTML = ''; var prefix = 'ma' + 'il' + 'to'; var path = 'hr' + 'ef' + '='; var addy56b9e933c2a846d4e183983f554d8abe = 'rlj' + '@'; addy56b9e933c2a846d4e183983f554d8abe = addy56b9e933c2a846d4e183983f554d8abe + 'cevea' + '.' + 'dk'; var addy_text56b9e933c2a846d4e183983f554d8abe = 'rlj' + '@' + 'cevea' + '.' + 'dk';document.getElementById('cloak56b9e933c2a846d4e183983f554d8abe').innerHTML += ''+addy_text56b9e933c2a846d4e183983f554d8abe+''; .  

21. January 2019

Ulighedens Topmøde 2019: Uddannelse - hvordan får vi alle unge med?

Cevea inviterer til Ulighedens Topmøde: Uddannelse - hvordan får vi alle unge med?

4. December 2018

DER ER NOGET GALT I TOPPEN

Sammen med Socialdemokratiet arrangerer Cevea en konference om reguleringen af den finansielle sektor i Europa. I tiåret for finanskrisen er det blevet klart, at den finansielle sektor stadig udgør en trussel mod sikkerheden og stabiliteten i Europa. Mød blandt andre tidligere statsminister og tidligere formand for de europæiske socialdemokrater Poul Nyrup Rasmussen, og Europa-ordfører og medlem af Folketinget Peter Hummelgaard Thomsen, når tænketanken Cevea og Socialdemokratiet sammen inviterer til debat om, hvad vi kan gøre for at regulere den finansielle sektor, og dermed også bekæmpe en stigende ulighed – i Danmark og i Europa. På den ene side virker det omsonst at forsøge et regulere en global finansiel sektor og regulere det globale pengemarked i lille land. Det virker logisk at EU er rammen for regulering af den finansielle sektor og et samrbejde mellem skattemyndigheder. På den anden side, det burde det jo have været hele tiden, men er det ikke endnu. Hvor længe kan man vente, og hvad er sandsynligheden for, at det kommer til at ske? Konferencen finder sted på Arbejdermuseet i København. Det sker tirsdag d. 11. december 2018 fra kl. 16.00-18.00. Vi byder velkommen fra kl. 15.30 – 16.00, hvor alle bedes være ankommet.  Konferencen er åben for alle interesserede, men tilmelding er nødvendig. Deadline for tilmelding er den 8. december 2018. Tilmeld dig arrangementet ved at klikke her      

7. November 2018

Workshop: Overset og overhørt? Offentligt ansattes rolle i fremtidens velfærd

Alt for mange offentligt ansatte oplever, at beslutninger træffes uden eller udenom medarbejderne eller at der ikke er sammenhæng i, det der bliver sagt og det, der bliver gjort. Vi har talt om styring og ledelse og mere involvering og inddragelse af medarbejderne længe, men resultaterne lader vente på sig. Den offentlige sektor i Danmark bliver kun ved med at være en af verdens bedste, hvis både medarbejdere, politikere, fagbevægelse og ledere forstår, at den uforløste ressource i velfærden er medarbejdernes engagement hver eneste dag ude på arbejdspladserne. Så hvordan sikrer vi, at medarbejderne er med? Hvordan gør vi det bedre? Og hvem har ansvaret for forandringen? Den debat åbner vi i Tænketanken Cevea på en workshop om de offentligt ansattes rolle i fremtidens velfærd. Det sker: Torsdag den 22. november kl. 13.00-16.00 Til at sætte gang i diskussionerne får vi selskab af: Pia Henriksen, lærer og kredsstyrelsesmedlem i Danmarks Lærerforeningen i Albertslund og medlem af Medarbejderkommissionen. Caroline Howard Grøn, lektor på Institut for Statskundskab på Københavns Universitet, der blandt andet forsker i ledelse på medarbejderniveau. Deltagelse på workshoppen er gratis. Der er et begrænset antal pladser. Tilmeld dig her. Vi glæder os til at se dig!  PRAKTISK Workshoppen afholdes i LO-Huset, Islands Brygge 32D, 2300 København S. Lokale 5.04-5.05-5.06 For spørgsmål eller kommentarer kontakt velfærdsanalytiker i Cevea, Rie Ljungmann, på This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. document.getElementById('cloak1da568c60d75d5bc374f3a44e8b4e2e1').innerHTML = ''; var prefix = 'ma' + 'il' + 'to'; var path = 'hr' + 'ef' + '='; var addy1da568c60d75d5bc374f3a44e8b4e2e1 = 'RLJ' + '@'; addy1da568c60d75d5bc374f3a44e8b4e2e1 = addy1da568c60d75d5bc374f3a44e8b4e2e1 + 'cevea' + '.' + 'dk'; var addy_text1da568c60d75d5bc374f3a44e8b4e2e1 = 'rlj' + '@' + 'cevea' + '.' + 'dk';document.getElementById('cloak1da568c60d75d5bc374f3a44e8b4e2e1').innerHTML += ''+addy_text1da568c60d75d5bc374f3a44e8b4e2e1+'';  eller tlf. 25 13 52 93. Workshoppen er den anden af en række workshops om fremtidens velfærdssamfund, som Tænketanken Cevea arrangerer i efteråret 2018. Du kan læse mere om den første her.    

9. October 2018

Fra flygtning til kollega - konference om en holdbar integration på arbejdsmarkedet

Det går godt med integrationen af flygtninge i Danmark. Flere kommer i job, får en uddannelse og tager del i samfundet omkring dem i fodboldklubber, forældrebestyrelser og som frivillige lokalt. I dag er 43 procent flygtninge- og familiesammenførte en del af arbejdsmarkedet efter tre år i Danmark. Spørgsmålet er, hvor længe det kan holde? Foreningen Nydansker og Tænketanken Cevea inviterer til konference og spørger: Hvordan sikrer vi en integration, der kan holde også på sigt? Og hvem skal tage ansvar for, at vi gør det? Det sker: Tirsdag den 23. oktober kl. 13.00-16.30 i Røde Kors Frivillighus, Blegdamsvej 27, 2100 København Ø TILMELDING HER Lige nu ridder vi på en bølge af god økonomi og høj konjunktur. Virksomhederne gør brug af arbejdskraften, presset er taget af kommunerne og antallet af flygtninge, der kommer til Danmark er historisk lavt. Men vi ved også, at i nedgangstider er det sidst ind, først ud, og flygtninge udgør en særlig udsat gruppe, når tiderne skifter. Skal vi undgå det, kræver det ambitiøse politiske løsninger og mod til at se længere end til næste valg eller meningsmåling. Og det kræver, at alle områdets aktører går sammen om at finde de bedste svar.På dagen skal vi høre nærmere fra arbejdsmarkedets parter i LO og Dansk Arbejdsgiverforening - og fra civilsamfundet der med Marie-Louise Gotholdt, national chef i Dansk Røde Kors, byder velkommen indenfor. Vi skal høste konkrete erfaringer fra praksis sammen med Lasse Bjerregaard, leder af Beskæftigelse & Virksomhedsservice i Lejre Kommune og Andreas Fredslund, office manager i McDonald's. Ikke mindst skal vi lære nyt, når Anna Karlsdóttir fra Nordregio fortæller om arbejdet med en langtidsholdbar integration i de øvrige nordiske lande. Du kan se det foreløbige program for konferencen her og herunder. For spørgsmål eller kommentarer kontakt analytiker i Cevea, Rie Ljungmann, på This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. document.getElementById('cloakd6582ba3facc3e8fdb80be9832690fc0').innerHTML = ''; var prefix = 'ma' + 'il' + 'to'; var path = 'hr' + 'ef' + '='; var addyd6582ba3facc3e8fdb80be9832690fc0 = 'rlj' + '@'; addyd6582ba3facc3e8fdb80be9832690fc0 = addyd6582ba3facc3e8fdb80be9832690fc0 + 'cevea' + '.' + 'dk'; var addy_textd6582ba3facc3e8fdb80be9832690fc0 = 'rlj' + '@' + 'cevea' + '.' + 'dk';document.getElementById('cloakd6582ba3facc3e8fdb80be9832690fc0').innerHTML += ''+addy_textd6582ba3facc3e8fdb80be9832690fc0+'';  eller tlf. 2513 5293. Konferencen og projektet bag er støttet af TrygFondens regionale råd Hovedstaden.