Konference

Alle indlæg i denne kategori
4. December 2018

DER ER NOGET GALT I TOPPEN

Sammen med Socialdemokratiet arrangerer Cevea en konference om reguleringen af den finansielle sektor i Europa. I tiåret for finanskrisen er det blevet klart, at den finansielle sektor stadig udgør en trussel mod sikkerheden og stabiliteten i Europa. Mød blandt andre tidligere statsminister og tidligere formand for de europæiske socialdemokrater Poul Nyrup Rasmussen, og Europa-ordfører og medlem af Folketinget Peter Hummelgaard Thomsen, når tænketanken Cevea og Socialdemokratiet sammen inviterer til debat om, hvad vi kan gøre for at regulere den finansielle sektor, og dermed også bekæmpe en stigende ulighed – i Danmark og i Europa. På den ene side virker det omsonst at forsøge et regulere en global finansiel sektor og regulere det globale pengemarked i lille land. Det virker logisk at EU er rammen for regulering af den finansielle sektor og et samrbejde mellem skattemyndigheder. På den anden side, det burde det jo have været hele tiden, men er det ikke endnu. Hvor længe kan man vente, og hvad er sandsynligheden for, at det kommer til at ske? Konferencen finder sted på Arbejdermuseet i København. Det sker tirsdag d. 11. december 2018 fra kl. 16.00-18.00. Vi byder velkommen fra kl. 15.30 – 16.00, hvor alle bedes være ankommet.  Konferencen er åben for alle interesserede, men tilmelding er nødvendig. Deadline for tilmelding er den 8. december 2018. Tilmeld dig arrangementet ved at klikke her      

7. November 2018

Workshop: Overset og overhørt? Offentligt ansattes rolle i fremtidens velfærd

Alt for mange offentligt ansatte oplever, at beslutninger træffes uden eller udenom medarbejderne eller at der ikke er sammenhæng i, det der bliver sagt og det, der bliver gjort. Vi har talt om styring og ledelse og mere involvering og inddragelse af medarbejderne længe, men resultaterne lader vente på sig. Den offentlige sektor i Danmark bliver kun ved med at være en af verdens bedste, hvis både medarbejdere, politikere, fagbevægelse og ledere forstår, at den uforløste ressource i velfærden er medarbejdernes engagement hver eneste dag ude på arbejdspladserne. Så hvordan sikrer vi, at medarbejderne er med? Hvordan gør vi det bedre? Og hvem har ansvaret for forandringen? Den debat åbner vi i Tænketanken Cevea på en workshop om de offentligt ansattes rolle i fremtidens velfærd. Det sker: Torsdag den 22. november kl. 13.00-16.00 Til at sætte gang i diskussionerne får vi selskab af: Pia Henriksen, lærer og kredsstyrelsesmedlem i Danmarks Lærerforeningen i Albertslund og medlem af Medarbejderkommissionen. Caroline Howard Grøn, lektor på Institut for Statskundskab på Københavns Universitet, der blandt andet forsker i ledelse på medarbejderniveau. Deltagelse på workshoppen er gratis. Der er et begrænset antal pladser. Tilmeld dig her. Vi glæder os til at se dig!  PRAKTISK Workshoppen afholdes i LO-Huset, Islands Brygge 32D, 2300 København S. Lokale 5.04-5.05-5.06 For spørgsmål eller kommentarer kontakt velfærdsanalytiker i Cevea, Rie Ljungmann, på This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. document.getElementById('cloak0bbb66e0b24237485d73769467833929').innerHTML = ''; var prefix = 'ma' + 'il' + 'to'; var path = 'hr' + 'ef' + '='; var addy0bbb66e0b24237485d73769467833929 = 'RLJ' + '@'; addy0bbb66e0b24237485d73769467833929 = addy0bbb66e0b24237485d73769467833929 + 'cevea' + '.' + 'dk'; var addy_text0bbb66e0b24237485d73769467833929 = 'rlj' + '@' + 'cevea' + '.' + 'dk';document.getElementById('cloak0bbb66e0b24237485d73769467833929').innerHTML += ''+addy_text0bbb66e0b24237485d73769467833929+'';  eller tlf. 25 13 52 93. Workshoppen er den anden af en række workshops om fremtidens velfærdssamfund, som Tænketanken Cevea arrangerer i efteråret 2018. Du kan læse mere om den første her.    

9. October 2018

Fra flygtning til kollega - konference om en holdbar integration på arbejdsmarkedet

Det går godt med integrationen af flygtninge i Danmark. Flere kommer i job, får en uddannelse og tager del i samfundet omkring dem i fodboldklubber, forældrebestyrelser og som frivillige lokalt. I dag er 43 procent flygtninge- og familiesammenførte en del af arbejdsmarkedet efter tre år i Danmark. Spørgsmålet er, hvor længe det kan holde? Foreningen Nydansker og Tænketanken Cevea inviterer til konference og spørger: Hvordan sikrer vi en integration, der kan holde også på sigt? Og hvem skal tage ansvar for, at vi gør det? Det sker: Tirsdag den 23. oktober kl. 13.00-16.30 i Røde Kors Frivillighus, Blegdamsvej 27, 2100 København Ø TILMELDING HER Lige nu ridder vi på en bølge af god økonomi og høj konjunktur. Virksomhederne gør brug af arbejdskraften, presset er taget af kommunerne og antallet af flygtninge, der kommer til Danmark er historisk lavt. Men vi ved også, at i nedgangstider er det sidst ind, først ud, og flygtninge udgør en særlig udsat gruppe, når tiderne skifter. Skal vi undgå det, kræver det ambitiøse politiske løsninger og mod til at se længere end til næste valg eller meningsmåling. Og det kræver, at alle områdets aktører går sammen om at finde de bedste svar.På dagen skal vi høre nærmere fra arbejdsmarkedets parter i LO og Dansk Arbejdsgiverforening - og fra civilsamfundet der med Marie-Louise Gotholdt, national chef i Dansk Røde Kors, byder velkommen indenfor. Vi skal høste konkrete erfaringer fra praksis sammen med Lasse Bjerregaard, leder af Beskæftigelse & Virksomhedsservice i Lejre Kommune og Andreas Fredslund, office manager i McDonald's. Ikke mindst skal vi lære nyt, når Anna Karlsdóttir fra Nordregio fortæller om arbejdet med en langtidsholdbar integration i de øvrige nordiske lande. Du kan se det foreløbige program for konferencen her og herunder. For spørgsmål eller kommentarer kontakt analytiker i Cevea, Rie Ljungmann, på This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. document.getElementById('cloak7bbd248d74ecb85d6e4911b948b8b150').innerHTML = ''; var prefix = 'ma' + 'il' + 'to'; var path = 'hr' + 'ef' + '='; var addy7bbd248d74ecb85d6e4911b948b8b150 = 'rlj' + '@'; addy7bbd248d74ecb85d6e4911b948b8b150 = addy7bbd248d74ecb85d6e4911b948b8b150 + 'cevea' + '.' + 'dk'; var addy_text7bbd248d74ecb85d6e4911b948b8b150 = 'rlj' + '@' + 'cevea' + '.' + 'dk';document.getElementById('cloak7bbd248d74ecb85d6e4911b948b8b150').innerHTML += ''+addy_text7bbd248d74ecb85d6e4911b948b8b150+'';  eller tlf. 2513 5293. Konferencen og projektet bag er støttet af TrygFondens regionale råd Hovedstaden.