Ulighedens Topmøde 2017 - om børnefattigdom

05-12-2017 - Cevea afholder Ulighedens Topmøde 2017 - denne gang om Børnefattigdom. På dagen vil du høre talere fra forskere, centrale socialpolitiske aktører, en tilstandsrapport fra Cevea og enkelte politiske indlæg med klare holdninger og løsninger på det socialpolitiske felt og børnefattigdom.

  • Tid: d. 5. december 2017
  • Sted: HK Hovedstaden, Svend Aukens Plads 11, 2300 København S
  • Tilmeld dig her. 

Tænketanken Cevea afholder hvert år Ulighedens Topmøde, hvor forskellige aspekter af ulighed behandles. Vi tilføjer løbende oplægsholdere, men har bekræftede indlæg fra forsker i børnefattigdom og prekære forhold fra Leeds Universitet, Gill Main, og forfatter, formand for Socialpolitisk Forening og tidligere direktør for Socialstyrelsen, Knud Aarup.

Gill Main forsker i børnefattigdom, afsavn og trivsel . Hun har bl.a. været med til at lave den internationale Survey of Children’s Well-Being og bogen Children of Austerity for UNICEF, om hvordan børn lever i og oplever fattigdom i rige lande.


Knud Aarup er bogaktuel med udgivelsen ”Fra Udenforskab til Fællesskab”, der sætter fokus på seks bud for velfærdssamfundet, om hvordan vi undgår en dødsspiral for velfærden og i stedet sikrer tryghed og social sikkerheden.

Uligheden er stigende, så tusindvis af danske børn vil fremadrettet opleve at vokse op i fattigdom med alt hvad det indebærer af fravær af fritidsaktiviteter, børnefødselsdage og helt basale forringelser i livskvalitet og muligheder. Det er ikke alene ulykkeligt nu og her, men også skadeligt for sammenhængskraften i vores samfund, og det er et grundlæggende opgør med det sociale sikkerhedsnet, som den danske velfærdsmodel har været garant for.

Det kalder på handling gennem viden og kvalificeret samtale mellem alle de centrale aktører på området. Og ikke mindst kalder det på opmærksomhed og viden om de løsninger – praktiske og politiske – der kan sikre, at Danmark ikke får flere fattige børn. Det kræver en styrket tidlig indsats, vilje til nytænkning og erfaringsudveksling på tværs.

På Ulighedens Topmøde samler vi en bred kreds af videnspersoner, praktikere, beslutningstagere og meningsdannere til dialog om børnefattigdom. Konference skal tage temperaturen på, hvilke konsekvenser børnefattigdom har og hvilke potentialer og erfaringer, der allerede findes, fx med forskellige tidlige indsatser.

Sponsorerne på Ulighedens Topmøde er: