Ulighedens Topmøde 2019: Uddannelse - hvordan får vi alle unge med?

Cevea inviterer til Ulighedens Topmøde: Uddannelse - hvordan får vi alle unge med?

Det finder sted d. 12. marts 2019 fra kl. 10:00 til 15:00 i Fællessalen på Christiansborg.

I de sidste 70 år har det i Danmark været et mål at give alle børn en uddannelse, og at så mange som muligt skulle have en uddannelse, der som minimum var på niveau med deres forældres. Længere og mere uddannelse, der kunne give bedre forudsætninger for at leve et godt liv. Til trods for det er der i dag 70.000 unge under 30 år, der hverken er i gang med eller har en uddannelse eller er i arbejde. For unge under 25 år er tallet ca. 50.000. Det svarer til en hel ungdomsårgang, der har dårligere muligheder for at trives og klare sig godt senere hen.

Samtidig stiger kvalifikationsniveauet i Danmark, og der forventes færre ufaglærte jobs i fremtiden. Derfor bliver uddannelse i dag mere end nogensinde før en forudsætning for at få et godt arbejde. Målet må derfor være, at så mange unge som muligt får den nødvendige støtte til at tage en uddannelse.

Udfordringen er altså stor. Og for at imødegå den er der varslet forandringer af den kommunale ungeindsats og lavet reformen til oprettelse af den Forberedende Grunduddannelse (FGU). Her starter de første elever i august 2019. For første gang er der etableret en samlet vej for udsatte unge, med fuld politisk enighed og opbakning om retning og indsats.

Til at diskutere, hvordan vi bedst støtter sårbare unge i at tage en uddannelse, har vi inviteret en række eksperter og meningsdannere, der vil give deres syn på både problemstillingen og løsninger herpå. Til Ulighedens Topmøde kan du blandt andre møde

                               

  • Signe Hald AndersenForskningsleder i Rockwoolfonden 
  • Michael Svarer, Overvismand i De Økonomiske Råd
  • Noemi Katznelson, forskningsleder i Center for Ungdomsforskning
  • Nuværende og tidligere produktionsskoleelever i bevægelsen MODSTRØM fortæller personlige historier, og om deres ønsker til de nye FGU-skoler 

Ulighedens Topmøde henvender sig til de danske aktører, der beskæftiger sig med ulighed, herunder indsatser og politik indenfor social, uddannelse- og beskæftigelsesområdet.

Mad og drikke på dagen er inkluderet i billetprisen. Køb din billet her. Der er venteliste til arrangementet. Har du tilmeldt dig, men ved, at du ikke kommer, så giv besked til .

*********************************************************************************************

Program for dagen

09.00 - 09.30 Tjek-ind: Kaffe og navneskilte

10.00 - 10.25 Velkomst og dagens program ved Jacob Mark (SF) og Niels Fuglsang (Cevea), dagens konferencier samt introoplæg ved Malte Nyfos (Cevea): Hvordan får vi alle unge med? 

10.25 - 10.50 Motivationsudfordringer og fravær fylder ofte i arbejdet med udsatte unge – men hvorfor og hvad kan gøres? ved Noemi Katznelsen, forskningsleder i Center for Ungdomsforskning

10.50 - 11.10 Elevberetninger ved Modstrøm, tidligere og nuværende elever fra produktionsskolerne

11.10 - 11.30 Ønskeliste til FGU'en fra eleverne og interview

11.30 - 12.00 PaneldebatHvad er det vigtigste at tage med og udvikle på det forberedende uddannelsesområde? Ved Marlene Harpsøe (DF), bestyrelsesformand på FGU-Helsingør; Hanne Pontoppidan, formand for Uddannelsesforbundet; Gert Møller, direktør for FGU Syd- og Vestsjælland og Ole Heinager, direktør på NEXT og formand for DEG-lederne

12.00 - 12.30 Frokost

12.30 - 12.45 Ungeindsatsen i kommunerne, ved Laila Kildesgaard, direktør i KL

12.45 – 13.15 Hvordan håndterer vi udsatte unges sammensatte problemer? - Teenageårene, årsager til frafald og historisk belysning, ved Signe Hald Andersen, forskningschef i Rockwoolfonden

13.15 - 13.30 FGU-pædagogik - læring i praksis, ved Kim Kabat, direktør på FGU Østjylland

13.30 – 13.45 Pause

13.45 – 14.00 Social ulighed er mere end mobilitet gennem uddannelse, ved Claus Holm, institutleder på DPU, Aarhus Universitet

14.00 – 14.25 Betydning af uddannelse for unges arbejdsmarkedstilknytning ved Michael Svarer, Overvismand i DØRS

14.25 – 14.55 Paneldebat: Hvordan halverer vi andelen af unge uden job eller uddannelse og får 90 % til at tage en ungdomsuddannelse? ved Jakob Mark (SF); Mathias Tesfaye (S), flere tilføjes

14.55 - 15.00 Afslutning ved Cevea

Vi tager forbehold for ændringer, der eventuelt sker op til konferencen.
 

Ulighedens Topmøde er arrangeret af Tænketanken Cevea i samarbejde med Produktionsskoleforeningen og Fagbevægelsens Hovedorganisation

Sponsorer_arrangør_UT19