Tidligere

Nyeste indlæg
30. April 2019

Årsmøde d. 20. maj

Årsmøde i Cevea Hvad er de nye visioner for det progressive Danmark og Cevea? Hvis det interesserer dig, skal du tilmelde dig vores årsmøde d. 20. maj 2019. Det afholdes på adressen Kalvebod Brygge 31-33, 1780 København V, i IDA Mødecenter.Årsmødet er delt op i to, og du kan deltage i begge. Den første del handler om Ceveas medlemsdemokrati. Men det er også helt fint udelukkende at komme til den politiske del fra kl 16:00.Visionerne for Cevea Ceveas nye direktør, Per Michael Jespersen, fortæller om hvilke områder, der er centrale for et fornyet  Cevea. Han har sat tre pejlemærker for tænketankens arbejde: Cevea skal i større grad være et mødested for det progressive Danmark. Cevea skal levere dagsordensættende analyse og påvirke den offentlige debat. Og sidst, men ikke mindst, skal Cevea udbrede kendskabet og brugen af tænketankens meningsdanneruddannelser. Derudover har Cevea inviteret fem politikere fra det progressive Danmark til en snak om hvor Danmark skal hen, og hvordan Danmark styres i en progressiv retning. Du kan se årsrapporten, der viser hvad Cevea har bedrevet i 2018 her.   Det ordinære årsmødeFørste sektion af årsmødet følger dagsordenen jf. vedtægterne. Det er muligt udelukkende at tilmelde sig første del af årsmødet.    Program: Kl. 14.00 - 14.30Registrering og indtjekning af medlemmer.Kl. 14.30 - 15.30Årsmøde med dagsorden jf. vedtægterne.Kl. 15.30 - 16.00RepræsetantskabsmødeMens der afholdes repræsentantskabsmøde afholder der en kort pause hvor serveres der kaffe/the og kage.Kl. 16.00 - 18.00Direktør Per Michael Jespersen fremlægger sine visioner for ambitioner for et nyt Cevea.Efterfølgende debat om fremtiden for det progressive Danmark.Kl. 18.00 - 19.00Sandwich og øl/vand   TilmeldingFor at deltage i og stemme på Ceveas Årsmøde skal du være betalende medlem af Cevea, og have betalt kontingent for 2019. Såfremt du endnu ikke har betalt dit kontingent for 2019, kan dette gøres via Mobilepay på 180182. Tilmeldingsfristen til årsmødet er mandag d. 6. maj 2019.Tilmelding sker gennem nemtilmeld ved at klikke her.

22. March 2019

Hvad vil vi med Europa?

Er der nogen, der stadig *vil* noget med Europa? Det europæiske projekt er fanget et sted mellem Brexit, en ny højrenationalisme og en globalisering, hvis negative konsekvenser den europæiske union endnu ikke har magtet at regulere.Flere frygter, at de politiske beslutningsprocesser går i baglås. Men samtidig har Bruxelles med forbløffende udholdenhed formået at holde sammen på unionen på trods af gældskriser, det britiske bye bye og den euroskepsis, der skyller ind over kontinentet særligt fra syd og øst.Den ulige fordeling af globaliseringens gevinster og en oplevelse af kontroltab blandt de europæiske befolkninger er af flere udpeget som årsagerne til den nationalistiske strømning. EU kritiseres for hverken at have formået at adressere den stigende ulighed eller levere gode svar på de andre usikkerheder og utrygheder, som globaliseringen har bragt med sig – pres på velfærden, arbejdsløshed og social dumping. De store hvidvaskskandaler og CumExFiles afslørede tilsvarende et efterslæb på reguleringen af den finansielle sektor, mens EU fortsat ikke er i stand til at sikre, at det globale erhvervsliv, der opererer på de europæiske markeder, også betaler skat.Velfærd, lighed, arbejde og regulering er normalt dagsordener, som det politiske centrum-venstre står stærkt på, men i flere europæiske lande er centrum-venstre partierne trængt tilbage. De har ikke haft samme stærke appel til de vælgergrupper, der har været globaliseringens tabere. Med spørgsmålet om udmeldelse sparket til hjørne i lyset af Brexit, er det tid for centrum-venstre til at gentænke forholdet til EU. Hvordan ser en ny vision for et progressivt Europa ud? Hvad vil centrum-venstre egentlig med EU?  På hvilke områder skal det europæiske samarbejde styrkes eller ændres, hvis centrum-venstre igen skal sikre den brede befolkning en følelse af kontrol, tryghed og fremskridt?  Onsdag d. 24. april inviterer Tænketanken Cevea og 3F - Danmarks Stærkeste Fagforening til debat om, hvad centrum-venstres politiske projekt for EU er. Med diskussionen om udmeldelse sparket til hjørne i lyset af Brexit, hvordan ser den progressive vision for Europa ud? Tina Christensen, næstformand i 3F, Poul Nyrup Rasmussen, tidligere statsminister og formand for De Europæiske Socialdemokrater, holder indlendende oplæg. De sidder derefter i panel med bl.a. Karsten Hønge, Socialistisk Folkeparti. Der vil løbende blive bekræftet flere paneldeltagere. Program 16.00-16.10: Velkomst og introduktion ved Per Michael Jespersen, kommende direktør for Cevea16.10-16.25: Oplæg ved Tina Christensen, næstformand i 3F. Hvilke udfordringer oplever 3F og forbundets medlemmer, og hvordan arbejder 3F med dem? 16.25-17.10: Oplæg ved Poul Nyrup Rasmussen, tidligere statsminister og formand for De Europæiske Socialdemokrater. Oplæg om Progressive Society’s rapport ”Sustanainable Equality” – en ny vision for Europa. 17.10-18.00: Paneldebat mellem Tina Christensen, Poul Nyrup Rasmussen, Jeppe Kofod (S), Karsten Hønge (SF) og Nikolaj Villumsen, tentativ (Ø). Modereret af Per Michael Jespersen. Hvad er den progressive vision for Europa, og hvordan kommer vi derhen? Hvad er de vigtigste opgaver for et nyt Europaparlament? Hvordan passer vi bedst på den danske model og velfærden i det europæiske samarbejde? Arrangementet er gratis at deltage i, men kræver tilmelding her. Se mere om begivenheden på Facebook her.  

1. March 2019

Finansministeriets regnemodeller efter valget?

Anders Fogh Rasmussen kritiserede i 1990´erne Finansministeriets regnemodeller for at stride imod sund fornuft, fordi de ikke tog højde for værdien af skattesænkninger. I dag kritiserer venstrefløjen regnemodellerne for at være neoliberale, fordi de ikke tager højde for værdien af velfærdssamfundet og ikke inkluderer velfærdsstaten i regnemodellerne. Regnemodeller spiller en helt central rolle i dansk politik – de afgør hvilke økonomiske reformer, der er ansvarlige, og hvilke der er uansvarlige. Men kan vi regne med regnemodellerne? Er de objektive eller har de en politisk slagside? Er vi på vej mod mere retvisende regnemodeller med mere inklusion af relevante variable? Eller skal vi råbe vagt i gevær og minder det om Trump-lignende tilstande, hvor politikerne kan ændre sandheden efter politisk forgodbefindende? Arrangementerne d. 20. marts åbner for debat og forsøger at finde svaret på alle spørgsmålene.  Arrangementerne er i samarbejde med Frit Forum Roskilde og Frit Forum CBS. Her vil Niels Fuglsang, phd-stip ved CBS og analytiker i tænketanken Cevea, præsentere sin forskning på området, og derefter vil andre debattører melde ind. Debattørerne afsløres løbende, og de nuværende bekræftede ses nedenfor i henholdsvis arrangementet på RUC og CBS. Arrangementerne er gratis og er åbne for alle. Vi opfordrer dog til at gå ind og trykke detager på arrangementerne på facebook, så vi har et estimat for hvor mange der kommer. RUC:Kl.: 15:00-16:30Sted: Universitetsvej 1, 4000 RoskildeDebattører: Ane Halsboe-Jørgensen og Jørgen RostedTilmelding: klik her for arrangementet på RUCCBS:Kl.: 17:00-20:00Sted: Solbjerg Plads 3, 2000 FrederiksbergDebattører: Peter Hummelgaard og Jan E. JørgensenTilmelding: klik her for arrangementet på CBS