Tidligere

Nyeste indlæg
12. February 2018

WORKSHOP: Ledelse og styring i den offentlige sektor - hvad kan Danmark og Sverige lære af hinanden?

Tid og sted: Mandag den 26. februar 2018 kl. 13.00-16.00. LO, Islands Brygge 32D, 2300 København I et samspil mellem en god leder og motiverede, dygtige medarbejdere kan meget lade sig gøre. Men begreberne - ledelse og styring - er ikke universelle begreber. Resultatet og sammenspillet mellem dem er derimod forskelligt og til tider kompliceret i praksis. Ledelse og styring i den offentlige sektor står højt på dagsordenen i Norden i disse år. I Danmark er Ledelseskommissionen ved at afslutte sit arbejde og i Sverige er Tillitsdelegationen i gang med at afprøve nye veje til at skabe velfærd og offentlig service under mindre begrænsende rammer. LO, FTF og Cevea bygger bro og inviterer til en workshop om styring og ledelse i Norden. Vi stiller spørgsmålet: Hvad kan vi lære af hinanden? Workshoppen sætter således fokus på, hvordan ledelse og styring bidrager til en effektiv produktion af offentlige services - i henholdvis et dansk og svensk perspektiv.  Og du kan deltage. Arrangementet er gratis og du kan tilmelde dig workshoppen her. Deadline er d. 16 februar. Tilmelding er nødvendig og pladserne tildeles efter først-til-mølle.   PROGRAM 13.00 | Velkomst Nanna Højlund, næstformand i LO, byder velkommen på vegne af LO, FTF og Cevea. Dagens ordstyrer Rie Ljungmann, velfærdsanalytiker i Cevea, rammesætter dagens program og indhold. 13.10 | Ledelse og styring i Danmark og Sverige – hvad kan vi lære af hinanden? Både herhjemme og hos vores svenske naboer står styring og ledelse i den offentlige sektor højt på dagsordenen. Men hvad kan vi egentlig lære af hinanden og hvor er de relevante snitflader? Til at starte den diskussion hører vi to korte oplæg af Louise Bringselius, forskningsleder i Tillitsdelegationen, dr. phil, docent og lektor i Organisation og Ledelse på Lunds Universitet, og Lotte Bøgh Andersen, medlem af Ledelseskommissionen og professor ved Aarhus Universitet, Institut for Statskundskab. Efterfølgende stiller de to spørgsmål til hinanden og udfordrer forskelle og ligheder i praksis, hvorefter vi i fællesskab diskuterer perspektiver for læring på tværs af de to lande. 14.00 | Pause – kaffe, lidt sødt og eftertanke 14.15 | ”20 spørgsmål til professoren” Vi formulerer og stiller spørgsmål til Louise Bringselius og Lotte Bøgh Andersen med udgangspunkt i deres oplæg. 14.45 | Fælles debat og indspark Hvordan ser debatten om styring og ledelse ud – set fra arbejdspladserne i den offentlige sektor? Fælles debat, der kickstartes af input fra: Nicolai Bendtsen, scenetekniker og fællestillidsmand på Det Kgl. Teater Helle Riis, viceforstander på autismecenter Storstrøm i Vordingborg Eva Munch, formand for Lederrådet i BUPL 15.50 | Opsamling og tak for i dag Claus Hjortdal, formand for Skolelederforeningen, samler på vegne af FTF, LO og Cevea op på dagens diskussioner.            

6. February 2018

Cevea på Folkemødet 2018

Cevea er som altid at finde i Granittens Gård på Folkemødet 2018. I rammerne af øens fineste gårdhave har vi planlagt debatter om velfærd og ulighed, om den 4. industrielle revolution og regnemodeller og meget mere. Du kan se hele programmet nedenfor samt i vores Folkemøde 2018-folder.  Det foregår alt sammen i Granittens Gård (G19), Havnegade 13, 3770 Allinge. Gå ind gennem butikken, vi er i gården - og vi glæder os til at se dig!   Program    TORSDAG 17.00-18.30: Cevea åbner Granittens Gård på Folkemødet. Vær med til at åbne Ceveas scene og mød holdet bag over en øl i Folkemødets hyggeligste gårdhave. Du kan læse mere om arrangementet på facebook her, i Ceveas programoversigt og i folkemødets program     FREDAG 9.00-10.00: Ulighed i sundhed – hvem har ansvaret  I sundhedsvæsenet er vi alle lige, men nogle er mere lige end andre. Tid til løsninger. Nu! Du kan læse mere om arrangementet i Ceveas programoversigt og i folkemødets program   10.30-11.30: De unges velfærdsstat – hvordan ser fremtiden ud? Hvordan ser nutidens arbejdsmarked og velfærdssamfund ud med unges briller? Og hvad er udsigterne? Du kan læse mere om arrangementet i Ceveas programoversigt og i folkemødets program   12.00-13.00: Kan digitale daglejere sikre kvalificeret arbejdskraft? Vi diskuterer de nye digitale arbejdsplatforme - og hvordan de kommer firmaer og ansatte til gode. Du kan læse mere om arrangementet i Ceveas programoversigt og i folkemødets program   13.30-14.30: Kontanthjælpsloft: Beskæftigelse eller børnefattigdom? Kontanthjælpsloftet skulle få flere i job, men har samtidig øget fattigdommen. Er det prisen værd? Du kan læse mere om arrangementet i Ceveas programoversigt og i folkemødets program   15.00-16.00: Kan Danmark levere grøn energi til hele verden? Cevea og Ørsted debatterer muligheder og udfordringer for fremtidens grønne energisektor. Du kan læse mere om arrangementet i Ceveas programoversigt og i folkemødets program     LØRDAG 10.30-11.30: Medarbejderkommissionen live på Folkemødet Cevea nedsætter en medarbejderkommission, der udvikler anbefalinger til den offentlige sektor. Du kan læse mere om arrangementet i Ceveas programoversigt og i folkemødets program   12.00-13.00: Hvem bestemmer, når den kunstige intelligens er i aktion? Cevea, DJØF og IBM debatterer dilemmaer i en ny digital tid. Du kan læse mere om arrangementet i Ceveas programoversigt og i folkemødets program   13.30-14.15: Mette Frederiksen og fremtidens grønne Danmark En samtale med Mette Frederiksen om, hvordan vi holder Danmark som et globalt, grønt foregangsland Du kan læse mere om arrangementet i Ceveas programoversigt og i folkemødets program   15.00-16.00: Er Finansministeriets regnemodeller troværdige? Finansministeriets magtfulde regnemodeller bliver fremstillet som objektive. Kan vi stole på det? Du kan læse mere om arrangementet i Ceveas programoversigt og i folkemødets program     Kontakt Analytiker og projektleder Rie Ljungmann på This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. document.getElementById('cloak34bd9d1b961de0f9ed7b77e2a7a9875f').innerHTML = ''; var prefix = 'ma' + 'il' + 'to'; var path = 'hr' + 'ef' + '='; var addy34bd9d1b961de0f9ed7b77e2a7a9875f = 'rlj' + '@'; addy34bd9d1b961de0f9ed7b77e2a7a9875f = addy34bd9d1b961de0f9ed7b77e2a7a9875f + 'cevea' + '.' + 'dk'; var addy_text34bd9d1b961de0f9ed7b77e2a7a9875f = 'rlj' + '@' + 'cevea' + '.' + 'dk';document.getElementById('cloak34bd9d1b961de0f9ed7b77e2a7a9875f').innerHTML += ''+addy_text34bd9d1b961de0f9ed7b77e2a7a9875f+''; og tlf. 25135293 eller organisationsmedarbejder Anne Katrine Olesen på This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. document.getElementById('cloak85cbfc1aa4fe5ce5077985820d9aff82').innerHTML = ''; var prefix = 'ma' + 'il' + 'to'; var path = 'hr' + 'ef' + '='; var addy85cbfc1aa4fe5ce5077985820d9aff82 = 'ako' + '@'; addy85cbfc1aa4fe5ce5077985820d9aff82 = addy85cbfc1aa4fe5ce5077985820d9aff82 + 'cevea' + '.' + 'dk'; var addy_text85cbfc1aa4fe5ce5077985820d9aff82 = 'ako' + '@' + 'cevea' + '.' + 'dk';document.getElementById('cloak85cbfc1aa4fe5ce5077985820d9aff82').innerHTML += ''+addy_text85cbfc1aa4fe5ce5077985820d9aff82+''; .  

30. November 2017

Paradise Papers: Beskatning i den globale og digitale økonomi

12-12-2017 - Tænketanken Cevea sætter fokus på skattely: Hvordan kan vi standse skattekonstruktioner som dem, der blev afsløret i Paradise Papers?