WORKSHOP: Ledelse og styring i den offentlige sektor - hvad kan Danmark og Sverige lære af hinanden?

Tid og sted: Mandag den 26. februar 2018 kl. 13.00-16.00. LO, Islands Brygge 32D, 2300 København

I et samspil mellem en god leder og motiverede, dygtige medarbejdere kan meget lade sig gøre. Men begreberne - ledelse og styring - er ikke universelle begreber. Resultatet og sammenspillet mellem dem er derimod forskelligt og til tider kompliceret i praksis.

Ledelse og styring i den offentlige sektor står højt på dagsordenen i Norden i disse år. I Danmark er Ledelseskommissionen ved at afslutte sit arbejde og i Sverige er Tillitsdelegationen i gang med at afprøve nye veje til at skabe velfærd og offentlig service under mindre begrænsende rammer. LO, FTF og Cevea bygger bro og inviterer til en workshop om styring og ledelse i Norden.

Vi stiller spørgsmålet: Hvad kan vi lære af hinanden?

Workshoppen sætter således fokus på, hvordan ledelse og styring bidrager til en effektiv produktion af offentlige services - i henholdvis et dansk og svensk perspektiv. 

Og du kan deltage.

Arrangementet er gratis og du kan tilmelde dig workshoppen her. Deadline er d. 16 februar.

Tilmelding er nødvendig og pladserne tildeles efter først-til-mølle.

 

PROGRAM

13.00 | Velkomst

Nanna Højlund, næstformand i LO, byder velkommen på vegne af LO, FTF og Cevea.

Dagens ordstyrer Rie Ljungmann, velfærdsanalytiker i Cevea, rammesætter dagens program og indhold.

13.10 | Ledelse og styring i Danmark og Sverige – hvad kan vi lære af hinanden?

Både herhjemme og hos vores svenske naboer står styring og ledelse i den offentlige sektor højt på dagsordenen. Men hvad kan vi egentlig lære af hinanden og hvor er de relevante snitflader?

Til at starte den diskussion hører vi to korte oplæg af Louise Bringselius, forskningsleder i Tillitsdelegationen, dr. phil, docent og lektor i Organisation og Ledelse på Lunds Universitet, og Lotte Bøgh Andersen, medlem af Ledelseskommissionen og professor ved Aarhus Universitet, Institut for Statskundskab.

Efterfølgende stiller de to spørgsmål til hinanden og udfordrer forskelle og ligheder i praksis, hvorefter vi i fællesskab diskuterer perspektiver for læring på tværs af de to lande.

14.00 | Pause – kaffe, lidt sødt og eftertanke

14.15 | ”20 spørgsmål til professoren”

Vi formulerer og stiller spørgsmål til Louise Bringselius og Lotte Bøgh Andersen med udgangspunkt i deres oplæg.

14.45 | Fælles debat og indspark

Hvordan ser debatten om styring og ledelse ud – set fra arbejdspladserne i den offentlige sektor? Fælles debat, der kickstartes af input fra:

  • Nicolai Bendtsen, scenetekniker og fællestillidsmand på Det Kgl. Teater
  • Helle Riis, viceforstander på autismecenter Storstrøm i Vordingborg
  • Eva Munch, formand for Lederrådet i BUPL

15.50 | Opsamling og tak for i dag

Claus Hjortdal, formand for Skolelederforeningen, samler på vegne af FTF, LO og Cevea op på dagens diskussioner.