Ulighedens Topmøde 2015

Tak for et godt Ulighedens Topmøde 2015!  

Du kan læse referater af de forskellige oplæg fra dagen her.

Du kan finde deltagerliste her

 

Tema:

Temaet på dette års Ulighedens Topmøde er sociale investeringer. I Danmark lever ca. 400.000 mennesker på kanten eller udenfor samfundet, og hvert år kan vi forvente, at ca. 5.200 nyfødte børn står overfor et liv i yderkanten af samfundet.

Et liv på kanten af samfundet har store omkostninger - både menneskeligt og samfundsmæssigt. Disse omkostninger kan gøres til indtægter, hvis vi bliver bedre til at bryde med den negative sociale arv og styrke den sociale mobilitet. 

Der er derfor meget at vinde ved i langt højere grad at satse på sociale investeringer, end vi gør i dag. Investeringer, der formår at styrke den sociale mobilitet og sørge for, at langt færre danskere i fremtiden står udenfor samfundet. Det giver på længere sigt ikke kun give besparelser, men styrker også Danmark som helhed. 

Konferencen sætter fokus på sociale investeringer på to niveauer: De rammer Folketinget sætter, og den operationelle udformning som kommunerne er ansvarlige for. Konferencen vil derfor bestå af to blokke som med konkrete oplæg fra eksperter og efterfølgende paneldebatter med beslutningstagere.

Tid:

Torsdag den 17. december 2015, kl. 09.00-16.00

Sted:

Fællessalen, Christiansborg

Program: 

09.00-9.15: Velkomst

Ved Kristian Weise, Direktør for Cevea og Peter Hummelgaard, Folketingsmedlem for Socialdemokraterne.

09.15-10.00: Social arv og mobilitet  

  •  Kristian Weise, Direktør for Cevea
  •  Frank Skov, Analysechef i Cevea

10.00-10.15: Perspektiv på tilgangen til mennesket i politik og praksis

10.15- 11.15: Del 1: Rammer for sociale investeringer på nationalt niveau

  • Knud Aarup, tidligere Direktør for Socialstyrelsen
  • Majbrit Berlau, Formand for Dansk Socialrådgiverforening
  • Peter Holm, Corporate Responsibility Direktør, Skandia

 11.15-11.30: Kaffepause

 11.30-12.00:  Del 1 fortsat

 12.00-12.30: Familiebaggrund og social marginalisering

Oplæg ved Lars Benjaminsen, forsker ved Det Nationale Forskningscenter for Velfærd, om sociale baggrundes betydning for risiko for social marginalisering. 

 12.30-13.00: Frokost

 13.00-14.20: Del 2: Sociale investeringer på operationelt niveau

  • Jette Søndergaard, Herning Kommune. 
  • Herning-modellen ved Stinne Mathiasen, Forretningsudvikler i Herning Kommune
  • Investeringer på tværs i København: Herunder projektet U-turn ved Jakob Trane Ibsen og Katrine Bagge Thordall 

14.20-15.20: Paneldebat med 3-4 beslutningstagere og frontfigurer på socialområdet

 15.20: Afslutning

  • Kristian Weise, Direktør for Cevea 

Tilmelding:

Tilmeldingsfrist den 16. december. Tilmeld dig her.

Pris:

160 kr. Deltagerbetaling dækker forplejning.