Finansministeriets regnemodeller efter valget?

Anders Fogh Rasmussen kritiserede i 1990´erne Finansministeriets regnemodeller for at stride imod sund fornuft, fordi de ikke tog højde for værdien af skattesænkninger. I dag kritiserer venstrefløjen regnemodellerne for at være neoliberale, fordi de ikke tager højde for værdien af velfærdssamfundet og ikke inkluderer velfærdsstaten i regnemodellerne.

Regnemodeller spiller en helt central rolle i dansk politik – de afgør hvilke økonomiske reformer, der er ansvarlige, og hvilke der er uansvarlige.

Men kan vi regne med regnemodellerne? Er de objektive eller har de en politisk slagside?

Er vi på vej mod mere retvisende regnemodeller med mere inklusion af relevante variable?

Eller skal vi råbe vagt i gevær og minder det om Trump-lignende tilstande, hvor politikerne kan ændre sandheden efter politisk forgodbefindende?


Arrangementerne d. 20. marts åbner for debat og forsøger at finde svaret på alle spørgsmålene. 

Arrangementerne er i samarbejde med Frit Forum Roskilde og Frit Forum CBS. Her vil Niels Fuglsang, phd-stip ved CBS og analytiker i tænketanken Cevea, præsentere sin forskning på området, og derefter vil andre debattører melde ind. Debattørerne afsløres løbende, og de nuværende bekræftede ses nedenfor i henholdsvis arrangementet på RUC og CBS.

Arrangementerne er gratis og er åbne for alle. Vi opfordrer dog til at gå ind og trykke detager på arrangementerne på facebook, så vi har et estimat for hvor mange der kommer. 

RUC:
Kl.: 15:00-16:30
Sted: Universitetsvej 1, 4000 Roskilde
Debattører: Ane Halsboe-Jørgensen og Jørgen Rosted
Tilmelding: klik her for arrangementet på RUC

CBS:
Kl.: 17:00-20:00
Sted: Solbjerg Plads 3, 2000 Frederiksberg
Debattører: Peter Hummelgaard og Jan E. Jørgensen
Tilmelding: klik her for arrangementet på CBS