876.689 stillinger er i høj risiko for automatisering

Arbejdsmarkedet er i hastig forandring grundet et stigende antal robotter, som overtager forskellige arbejdsopgaver. Robotterne har allerede gjort deres indtog i industrien, hvor de ofte overtager de rutineprægede opgaver, men udviklingen går hurtigt og robotterne mestrer efterhånden mere og mere komplekse opgaver. Indeværende notat dykker ned i tallene og ser hvor mange job, der er i højrisiko for automatisering. Ydermere undersøges hvilke typer af job, der er mest udsatte.

Analysen viser, at 31 pct. af alle job svarende til 876.689 stillinger er i høj risiko for automatisering. Værst ser det ud, hvis man er ansat indenfor kontor og kundeservice. Her er sandsynligheden hele 92 pct. for automatisering. Modsat er risikoen lavest, hvis man arbejder indenfor ledelse eller arbejde, der forudsætter viden på højeste niveau. Ydermere ses en tendens til, at arbejder man i et fag hvor social interaktion og menneskelig omsorg er vigtigt, er risikoen for automatisering lille. Slutteligt viser analysen, at de lavtlønnede jobs er dem, der har den største sandsynlighed for at blive automatiseret.

Læs analysen her.