Asylansøgere på arbejdsmarkedet

Debatten om asylansøgere har ofte et snævert fokus, hvor mulighederne for at begrænse indvandring mest muligt er i centrum. Få ser på mulighederne, og på hvordan asylansøgerne, hvis de integreres ordentligt i samfundet, kan bidrage til det arbejdsmarked, som kommer til at mangle hænder i de kommende år. Indeværende analysenotat sætter fokus på det faldende antal danskere i den erhvervsaktive alder og ser på, hvorvidt asylansøgerne vil kunne bidrage til den faldende danske arbejdsstyrke.

Hele 98,7 pct. af de asylansøgere, der kommer til landet, er under 60 år, og 25 pct. er børn. Samlet set er 84,5 pct. af asylansøgerne i den erhvervsaktive alder 15-64 år, og hele 56,9 pct. af asylansøgerne er i den mest erhvervsaktive alder mellem 25-54 år. Naturligvis kan alle asylansøgerne ikke nødvendigvis gå direkte ind på arbejdsmarkedet grundet krigstraumer, manglende opkvalificering eller sprogkundskaber, men politikere såvel som erhvervsliv burde fokusere på at gøre asylansøgerne til en del af det danske arbejdsmarked og sørge for, at de kan bidrage med de evner, som de kommer til landet med.

Læs analysen her