Fremtidens job

Følgende notat belyser, på baggrund af data fra World Economic Forum, hvilke udviklingstendenser der i særlig grad forventes at præge fremtidens arbejdsmarked og hvor mange job der, som følge af disse, hhv. forsvinder eller bliver skabt frem mod 2020.

Det fremgår, at HR-cheferne inden for de førende virksomheder i verden forventer, at nye fleksible arbejdsformer og udbredelsen af mobil- og Cloud-teknologi bliver de mest afgørende drivkræfter bag udviklingen af fremtidens arbejdsmarked. På baggrund af disse forventninger estimeres det, at der skabes 2.021.000 nye job frem mod 2020 inden for f.eks. Erhverv og Finans og Computerteknologi. Dette positive resultat modsvares dog af, at der for de andre jobtyper, såsom Kontor og Administration og produktion forventes et fald i antallet af job på 7.165.000 i samme periode. Hele 4.759.000 af disse job forventes at forsvinde inden for kontor og administration. Dette giver et forventet samlet fald i den globale beskæftigelse inden for de udvalgte jobtyper på 5.144.000 personer frem til 2020.

Læs analysen her