Det kønsopdelte arbejdsmarked

Rapporten "Det kønsopdelte arbejdsmarked" undersøger de økonomiske gevinster, der kan være ved en større grad af ligestilling på arbejdsmarkedet samt hvilke tiltag, der kan bruges til at høste sådanne gevinster.

Ligestillingen på arbejdsmarkedet undersøges i forhold til løn, erhvervsfrekvens, uddannelse og deltidsarbejde. Derudover undersøges forskellen i mænd og kvinders sygefravær i hhv. den offentlige og private sektor, samt ligestilling i hjemmet. Her dykkes ned i barselsreglerne i de forskellige nordiske lande, hvor stor en del af barslen mændene i de nordiske lande tager, samt hvilke faktorer, der ifølge nordisk forskning afgør, hvor meget af barslen mænd tager, og hvilke effekter det har, at mænd tager en større del af barselsorloven.

Læs rapporten her