Efter reformerne: Flere får kontanthjælp, færre får efterløn, førtidspension og dagpenge

Flere modtager kontanthjælp, mens færre modtager efterløn, førtidspension og dagpenge.

Det ser ikke ud til, at faldet i modtagere af disse ydelser skyldes, at de er kommet i arbejde, idet beskæftigelsesfrekvensen er faldet i samme periode. Det tyder heller ikke på, at de har forladt arbejdsmarkedet, da andelen af kontanthjælpsmodtagere stiger, mens andelen på de andre ydelser falder i forhold til den samlede arbejdsstyrke. Det tyder på, at kontanthjælpen i højere grad end før reformerne bliver en ydelse, til folk med alle slags problemer i stedet for en ydelse for folk, hvis største problem er arbejdsløshed.

Læs notatet her.