Langtuddannede som katalysatorer for vækst

Langtuddannede er kun i begrænset omfang en del af Danmarks små- og mellemstore virksomheder (SMV’er). Men virksomheder med langtuddannede kolleger er i vækst. Og der kommer stadig flere langtuddannede til. Det er godt. For de langtuddannede skaber sammen med de øvrige medarbejdere ny værdi samt grundlaget for ekspansion og yderligere ansættelser.

Langtuddannede bringer typisk et øget fokus på at udvikle og skabe nye indtægtskilder for virksomheden. Virksomheder med langtuddannede udtrykker oftere et erkendt udviklingsbehov og ansætter langtuddannede til at optimere og profilere virksomheden. Og bemærkelsesværdigt nok, så oplever de fleste virksomheder ikke væsentlige barrierer ved at ansætte langtuddannede.

Cevea har på vegne af Akademikernes A-kasse og i samarbejde med SMVdanmark belyst langtuddannedes konkrete bidrag til SMV’er – samt potentialet ved og barriererne for at øge antallet af langtuddannede i SMV’er.

Blandt hovedkonklusionerne finder vi, at: 

- SMV’er med langtuddannede har et erkendt udviklingsbehov

- langtuddannede glider let ind på arbejdspladsen - de fleste oplever ikke barrierer

- langtuddannede skaber sammenhæng i virksomhedsfunktionerne og bidrager til, at andre medarbejdere kan gøre deres arbejde bedre

- det tager tid før investeringen i en langtuddannet bærer frugt 

- SMV’er mangler viden om langtuddannedes færdigheder

Læs hele rapporten her. 

Kontakt analytiker Malte Nyfos Mathiasen for yderligere information om rapporten: T: +4561272842 — E: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.