Indvandring - en fordel for det danske arbejdsmarked

Indvandring har været et centralt politisk tema i Danmark i årevis, og diskussionerne centrerer sig ofte om, hvordan indvandringen særligt fra østeuropæiske EU-lande påvirker det danske arbejdsmarkedet. Indeværende notat sætter fokus på den demografiske udvikling i den danske arbejdsstyrke, der betyder, at Danmark har brug for den arbejdskraft, der kommer fra de østeuropæiske EU-lande, for at understøtte arbejdsstyrken. Det skaber dog en central udfordring i forhold til, hvordan østeuropæere kan sikres samme gode løn- og arbejdsvilkår på det danske arbejdsmarked som danske statsborgere, så indvandringen ikke er med til at undergrave lønniveauet på det danske arbejdsmarked. 

- Antallet af danske statsborgere i den mest erhvervsaktive alder fra 25-54 år falder fra omtrent 2.250.000 til 1.950.000 i perioden 1998-2010, hvilket svarer til et fald på 13,3 pct.

- Grundet den lave fertilitetsrate blandt kvinder med dansk oprindelse på blot 1,71 barn pr. kvinde, er der ingen tegn på, at den demografiske udvikling vender.

- Beskæftigelsen blandt danske statsborgere er nogenlunde konstant i perioden 2000-2008, men den falder med 6,3 pct. fra 2008-2015 fra omtrent 2.460.000 til ca. 2.300.000 danske statsborgere.

- Indvandring særligt fra de nye østeuropæiske EU-lande er med til at afbøde faldet i den danske arbejdsstyrke ved at supplere det danske arbejdsmarked med arbejdskraft. Hele 66,1 pct. af de herboende polakker er eksempelvis i den mest erhvervsaktive alder, mens det gælder 63,5 pct. af alle indvandrere fra de nye østeuropæiske EU-lande. Omvendt er blot 37,7 pct. af danskerne i den mest erhvervsaktive alder.

- Tilgangen af arbejdskraft fra nye østeuropæiske EU-lande synes ikke at være påvirket af den samlede beskæftigelse i Danmark. I perioden 2006-2015 faldt den danske beskæftigelse generelt, men antallet af beskæftigede fra de nye østeuropæiske EU-lande steg fra 5.200 til 44.300 personer i samme periode.

- Østeuropæiske indvandrere fra de nye østeuropæiske EU-lande finder typisk job i brancher med ringe organisationsgrad, lav løn, og hvor få danske statsborgere er ansat.


Indvandringen er med til at løse et demografisk problem med manglende arbejdskraft, som vi, uanset hvor mange danskere uden for arbejdsmarkedet vi får aktiveret, ikke kan løse uden tilgang af arbejdskraft. Det er derfor vigtigt at sikre, at de østeuropæiske nytilkommere integreres ordentligt på det danske arbejdsmarked og sikres overenskomstmæssige løn- og arbejdsvilkår, således at indvandringen ikke er med til at undergrave lønniveauet på det danske arbejdsmarked.

 
 

Noedvendigheden_af_indvandring_analysenotat.pdf