Europa på kanten

Det europæiske arbejdsmarked er under pres. Krisen har kostet mange job og arbejdsløsheden er i mange lande steget eksplosivt. Særligt bekymrende er, at mange unge - særligt i Sydeuropa - står helt uden for arbejdsmarkedet og uddannelsessystemet. Fortsætter udviklingen, er der risiko for, at en hel generatin aldrig får ordentligt fodfæste på arbejdsmarkedet og mulighed for at udnytte deres potentiale.

På trods af at der er store forskelle på de europæiske arbejdsmarkeder. Overgangen fra industri- til servicesamfund har i en del lande haft store konsekvenser for middelklassen, da mange af de nye servicejob oprettets i lavtlønsbrancher.

Samtidig er der sket et skift mod et voksende prekært arbejdsmarked, hvor usikkerhede i ansættelse stiger. Udviklingen presser lønnen i mange lande, og flere steder er der en stigende lønulighed.

En af de store konsekvenser er, at andelen af arbejdende fattige generelt er stigende på tværs af Europa og det går hårdest ud over de grupper på arbejdsmarkedet, der i forvejen er udsatte: Ufaglærte, udlændinge samt deltids- og midlertidigt ansatte har størst risiko for at tjene sig lidt, at de kan betegnes som arbejdende fattige.

europa_paa_kanten_endelig.pdf