Danske medarbejdere er blandt Europas mest værdifulde

Medarbejderne i de danske virksomheder har den næsthøjeste produktivitet i Europa. I gennemsnit skaber de i løbet af en arbejdstime værdi svarende til 411 kr. Fratrækkes udgifter til løn står virksomhederne i Danmark tilbage med en gevinst på 160 kroner per arbejdstime, hvilket ligeledes er næstbedst i Europa.

Den danske industri har både Europas højeste produktivitet og samtidig den største forskel mellem løn og værditilvækst. I løbet af én time tilfører den danske industriarbejder i gennemsnit sin virksomhed en værdi svarende til 464 kr.. Efter lønomkostninger har virksomhederne et udbytte på 188 kr..

Lavtlønssektoren er også præget af en høj produktivitet. I hotel- og restaurationsbranchen ligger Danmark højest i Europa, hvad produktivitet angår. Grundet landets relativt høje minimumslønninger er skellet mellem løn og værditilførsel ikke så stor som i andre lande. Dette har dog tilsyneladende ikke svækket jobskabelsen, da branchen er en af de hurtigstvoksende i Danmark.

 

notat_danske_arbejdere_er_de_mest_vaerdifulde_-_rettet.pdf