Flere brancher fravælger dansk arbejdskraft

En række brancher vælger i stigende grad danske lønmodtagere fra til fordel for østeuropæisk arbejdskraft.

I brancherne landbrug, rengøring, hotel og restauration samt transport ses der en stigende kocentration af østeuropæisk arbejdskraft. Disse brancher beskæftigede i år 2012 45 procent af østeuropæiske lønmodtagere i Damark mod 31 procent i 2008.

Samme brancher står ligeledes for 68 procent af stigningen i det samlede antal af østeuropæiske lønmodtagere.

Mere en halvdelen af de nyansatte østeuropæere har fået arbejde i brancher, hvor den samlede beskæftigelse falder. Dette indikerer, at visse brancher fravælger dansk arbejdskraft til fordel for østeuropæisk.

notat_brancher_fravaelger_dansk_arbejdskraft_07.10.pdf