Særligt ufaglærte mister dagpengene

Hver fjerde der mistede dagpengeretten i 2013 var 3F’er. 3F er mere end dobbelt så udsatte som andre stillingsgrupper. Krisen har kostet mange jobs, og særligt ufaglærte og faglærte stillinger er forsvundet. Antallet af ledige jobs faldet fra over 300.000 i 2007 til knap 160.000 i 2013 – et fald på 53 pct. Antallet af 3F- og metalarbejderstillinger er dog faldet hele 73 pct. i samme periode. Kun mindre end hvad der svarer til knap hver fjerde job var tilbage i 2013, og i 2011 var det kun hver femte. Jobs forsvinder under krisen, men på trods af dette, tager dagpengesystemet ikke højde for konjunkturers effekt på arbejdsløsheden.

Analyseresultater

  • 3F har en radikal overrepræsentation af medlemmer, der har mistet dagpengeretten i 2013. Hele 25 pct. af alle der har mistet dagpengeretten er 3F’er på trods af, at 3F’s medlemmer kun udgør 12 pct. af alle dagpengeforsikrede.
  • Over det seneste årti er der et tydeligt sammenfald mellem jobskabelsen og antallet af arbejdsløse, hvilket indikerer at efterspørgslen på arbejdskraft påvirker arbejdsløsheden. I 2007 blev der på en gennemsnitlig dag opslået 20.798 nye stillinger, og hermed var der 5 arbejdsløse pr. nyopslået stilling. I kontrast var der i kriseåret 2011 32 arbejdsløse pr. nyopslået stilling, mens det tal i 2013 var faldet til 22.
  • Antallet af ledige jobs for erhvervsgrupper, der typisk indeholder ufaglærte og faglærte stillinger, er markant større (73 pct.) end det procentvise fald for det samlede antal ledige stillinger (53 pct.).
  • I perioden 2007-2011 steg arbejdsløsheden 105 pct. for alle erhvervsgrupper i perioden 2008-2011, mens stigningen for stillinger indenfor håndværk, operatør- monteringsarbejdere, transport samt andet manuelt arbejde var hele 223 pct. i perioden 2007-2010 

saerligt_ufaglaerte_mister_dagpengene.pdf