Ledighed beskrives i stigende grad som den enkeltes eget ansvar

Danske aviser fremstiller i 1 ud af 5 artikler ledighed som den enkeltes eget ansvar. Den nyudgivne Cevea-rapport ”Framing af ledighed”, som er lavet i samarbejde med Min A-kassen, viser på baggrund af mere end 1.000 avisartikler, at omtalen af ledige i medierne har ændret sig markant i løbet af de tre årtier, som undersøgelsen fokuserer på.

Rapporten viser, at andelen af artikler, hvor ledighed overvejende omtales som selvforskyldt er mere end tredoblet i den undersøgte periode. I 1993 placerede medierne således overvejende ansvaret for ledigheden hos den enkelte i bare 7 pct. af artiklerne. I 2003 er andelen af artikler, hvor ledighed primært fremstilles som selvforskyldt, 9 pct. og det seneste resultat fra 2013/14 viser, at tallet nu er oppe på 22 pct. I mere end 1 ud af 5 artikler omtales ledige som om de alene bærer ansvaret for deres arbejdsløshed.

Rapportens vigtigste resultater:

· I 1993 fremstilles ledighed som selvforskyldt i bare 7 pct. af artiklerne. I 2003 var andelen 9 pct., og det seneste resultat fra 2013/14 viser, at tallet nu er oppe på hele 22 pct. I dag omtaler 1 ud af 5 artikler altså ledige, som om de selv er skyld i at stå uden job.

· Tendensen til at italesætte ledighed som den enkeltes eget ansvar er særlig stærk i debatstoffet, hvor dette er tilfældet i 1 ud af 4 artikler i 2013/14.

· Andelen af artikler, hvor ledighed overvejende behandles som et strukturelt og økonomisk problem, er faldet med 17 procentpoint fra 1993 og til 2013/14. I dag er det kun 65 pct. af artiklerne hvor ledigheden overvejende omtales som et kollektivt ansvar.

· Den direkte italesættelse af ledige som dovne har haft en voldsom procentuel stigning i forekomst fra 1993 til 2013/14 med hele 535 pct., og er gået fra at være stort set ikke-eksisterende i 1993 til at forekomme i 7 pct. af artiklerne.

 

notat.ledighed_beskrives_som_den_enkeltes_ansvar_0.pdf

framing_af_ledighed_-_hovedrapport.pdf

Forfatter: Jens Jonatan Steen