Arbejdsmarked

Alle analyser i denne kategori
20. June 2016

En treenighed - der gør en forskel

Indspil til en ny vækstdagsorden.

7. April 2016

Efter reformerne: Flere får kontanthjælp, færre får efterløn, førtidspension og dagpenge

Flere modtager kontanthjælp, mens færre modtager efterløn, førtidspension og dagpenge.

7. March 2016

Det kønsopdelte arbejdsmarked

Rapporten "Det kønsopdelte arbejdsmarked" undersøger de økonomiske gevinster, der kan være ved en større grad af ligestilling på arbejdsmarkedet samt hvilke tiltag, der kan bruges til at høste sådanne gevinster.

4. March 2016

Ikke-vestlige efterkommere i uddannelse og beskæftigelse

Det går fremad med integrationen af efterkommere af ikke-vestlige indvandrere i Danmark.

23. February 2016

Ansatte i relationsfag er mere psykisk belastede

Ansatte i relationsfag er udsat for et dårligt psykisk arbejdsmiljø.

11. February 2016

Deltidsansattes psykiske arbejdsmiljø

Deltidsansatte oplever oftere end fuldtidsansatte psykiske belastninger i deres job.

10. February 2016

Deltidsfag har hårdere fysisk arbejdsmiljø og lavere timeløn

I fag hvor deltidsansættelser er udbredte, får man en lavere timeløn end i fag, hvor deltidsansættelser ikke er særligt udbredte. Samtidig er der i fag, hvor deltidsansættelser er udbredte, et hårdere fysisk arbejdsmiljø end i fag uden mange deltidsansættelser.

29. January 2016

Asylansøgere på arbejdsmarkedet

Debatten om asylansøgere har ofte et snævert fokus, hvor mulighederne for at begrænse indvandring mest muligt er i centrum. Få ser på mulighederne, og på hvordan asylansøgerne, hvis de integreres ordentligt i samfundet, kan bidrage til det arbejdsmarked, som kommer til at mangle hænder i de kommende år. Indeværende analysenotat sætter fokus på det faldende antal danskere i den erhvervsaktive alder og ser på, hvorvidt asylansøgerne vil kunne bidrage til den faldende danske arbejdsstyrke.

28. January 2016

Fremtidens job

Følgende notat belyser, på baggrund af data fra World Economic Forum, hvilke udviklingstendenser der i særlig grad forventes at præge fremtidens arbejdsmarked og hvor mange job der, som følge af disse, hhv. forsvinder eller bliver skabt frem mod 2020.

28. December 2015

Digitale trends og det danske arbejdsmarked

Maskiner og teknologi har altid været en stor drivkraft for vækst, og herhjemme har vi i mange år formået at skabe en arbejdsstyrke, der kan udnytte maskinernes og computernes kraft til at skabe velstand for danskerne.

23. November 2015

Danske børnefamilier har den næsthøjeste arbejdsintensitet i EU

Danske børnefamilier har Europas næsthøjeste arbejdsintensitet, kun overgået af svenske børnefamilier. Danske familier med børn er altså blandt de børnefamilier, der arbejde mest i Europa.

4. November 2015

876.689 stillinger er i høj risiko for automatisering

Arbejdsmarkedet er i hastig forandring grundet et stigende antal robotter, som overtager forskellige arbejdsopgaver. Robotterne har allerede gjort deres indtog i industrien, hvor de ofte overtager de rutineprægede opgaver, men udviklingen går hurtigt og robotterne mestrer efterhånden mere og mere komplekse opgaver. Indeværende notat dykker ned i tallene og ser hvor mange job, der er i højrisiko for automatisering. Ydermere undersøges hvilke typer af job, der er mest udsatte.