Arbejdsmarked

Alle analyser i denne kategori
10. August 2015

Midlertidigt ansatte i Danmark

At være ansat på midlertidig kontrakt øger usikkerheden for den enkelte.  Det er en stor udfordring for forudsigeligheden i folks arbejdsliv. Derudover kan der være væsentlige rettigheder, som ikke indgår i de atypiske ansættelser, f.eks. pension, barsel samt løn under ferie og sygdom.

27. July 2015

Indvandring - en fordel for det danske arbejdsmarked

Indvandring har været et centralt politisk tema i Danmark i årevis, og diskussionerne centrerer sig ofte om, hvordan indvandringen særligt fra østeuropæiske EU-lande påvirker det danske arbejdsmarkedet. Indeværende notat sætter fokus på den demografiske udvikling i den danske arbejdsstyrke, der betyder, at Danmark har brug for den arbejdskraft, der kommer fra de østeuropæiske EU-lande, for at understøtte arbejdsstyrken. Det skaber dog en central udfordring i forhold til, hvordan østeuropæere kan sikres samme gode løn- og arbejdsvilkår på det danske arbejdsmarked som danske statsborgere, så indvandringen ikke er med til at undergrave lønniveauet på det danske arbejdsmarked. 

17. July 2015

Yderområdedilemmaet

Indeværende analyse viser, at de områder i Danmark, der populært refereres til som ”yderområderne”, typisk er de områder, hvor der er flest jobsøgende og færrest job.

16. June 2015

177.025 lønmodtageres løn er truet af V, LA, K og DA's forslag

Løn fastsættes i udgangspunktet af aftaler mellem arbejdsmarkedets parter, men en række andre faktorer har også betydning for løndannelsen. 

15. June 2015

Opkvalificering er den rigtige løsning

Knapt er vi ved at være ude af den finansielle og økonomiske krise samt en lang periode præget af arbejdsløshed, før advarslerne om flaskehalse og manglen på arbejdskraft igen giver genlyd blandt danske arbejdsgivere. Flaskehalse kan være et overordentligt stort problem for danske virksomheder og for den danske økonomi som helhed, og det er vigtigt, at udbuddet af arbejdskraft er tilstrækkeligt. Indeværende analyse peger på, at flaskehalsproblematikken endnu ikke er kritisk, og at opkvalificering af ufaglærte kan være med til at afhjælpe og forebygge potentielle flaskehalse.

3. June 2015

Kontanthjælpen påvirker lønniveauet

Indeværende analyse ser nærmere på sammenhængen mellem kontanthjælpen og lønningerne for de lavtlønnede. I Tyskland er kontanthjælpen siden 1994 blevet reduceret markant, og notatet vil se på lønudviklingen i samme periode. Analysen peger på, at kontanthjælpen påvirker niveauet for de laveste lønninger, og at forskellen mellem lønnet arbejde og kontanthjælp faktisk bliver mindre og på et lavere niveau.

30. May 2015

Bevillingsstyringen i det offentlige er en spændetrøje for velfærden

Ændringer i bevillinger til offentlige organisationer vil i hele 69 pct. af tilfældene føre til ændrede arbejdsopgaver eller – processor. I private virksomheder er det tilsvarende tal 11 pct. I modsætning hertil fører ændringer i efterspørgslen 44 pct. af gangene til ændringer i offentlige organisationer og 60 pct. i private virksomheder. Analysen tyder dermed på, at der betydelige forskelle på, hvad der driver udviklingen i hhv. den offentlige og private sektor, hvilket bl.a. kan have konsekvenser for niveauet af medarbejderdrevet innovation i offentlige organisationer.

28. May 2015

Indkomstkløft i tilslutningen til den danske model

Over halvdelen af danskerne, der prioriterer de frie markedskræfter over bevarelsen af den danske model, udgøres af husstande der tjener 600.000 kroner eller derover årligt. Dette gælder uanset, om den enkelte har fløjet eller vil flyve Ryanair. Er din husstandsindkomst under 600.000, er du mere tilbøjelig til, at ville bevare den danske model, end at fremme de frie markedskræfter. Der er store indkomstafhængige holdningsforskelle i befolkningen. Dette indikerer, at skal den danske aftalemodel bevares, så skal den rigere del af befolkningen også bakke op omkring den danske model. 

19. May 2015

Danskerne ønsker at bevare den danske model

Næsten otte af ti danskere mener, det er vigtigere at bevare den danske model end at fremme de frie markedskræfter, det viser ny undersøgelse foretaget af analyse Danmark for Tænketanken Cevea. Undersøgelsen viser, at der generelt i befolkningen er en stor bevidsthed om vigtigheden af den danske aftalemodel på arbejdsmarkedet.  

13. May 2015

Begyndende mangel på jern- og metalarbejdere

Antallet af opslåede stillinger i jern- og metalbranchen er steget siden 2010. Samtidigt bliver der færre og færre jern- og metaluddannede i den arbejdsdygtige alder. 

6. May 2015

Del 4: Godt arbejde er centralt

Cevea har i samarbejde med 3F udafbejdet en rapport om Danmarks erhvervspolitiske fremtid.

27. March 2015

Europa på kanten

Det europæiske arbejdsmarked er under pres. Krisen har kostet mange job og arbejdsløsheden er i mange lande steget eksplosivt. Særligt bekymrende er, at mange unge - særligt i Sydeuropa - står helt uden for arbejdsmarkedet og uddannelsessystemet. Fortsætter udviklingen, er der risiko for, at en hel generatin aldrig får ordentligt fodfæste på arbejdsmarkedet og mulighed for at udnytte deres potentiale.