Arbejdsmarked

Alle analyser i denne kategori
6. March 2015

Et uudnyttet potentiale

18,3 pct. af alle deltidsansatte ønsker et fuldtidsarbejde.

17. February 2015

Andelen af arbejdende fattige stiger i Europa

Udviklingen mod flere arbejdende fattige vidner om et ekstremt ulige arbejdsmarked med polarisering af lønninger, som rammer bestemte udsatte grupper i samfundet.

8. December 2014

Danske medarbejdere er blandt Europas mest værdifulde

Medarbejderne i de danske virksomheder har den næsthøjeste produktivitet i Europa. I gennemsnit skaber de i løbet af en arbejdstime værdi svarende til 411 kr. Fratrækkes udgifter til løn står virksomhederne i Danmark tilbage med en gevinst på 160 kroner per arbejdstime, hvilket ligeledes er næstbedst i Europa.

8. December 2014

Hver 10. tyske arbejder er 'arbejdende fattig'

Én ud af 10 tyske lønmodtagere tjener i dag under 60 procent af den tyske medianløn. Ifølge Eurostat definition er disse dermed fattige.

10. October 2014

Flere brancher fravælger dansk arbejdskraft

En række brancher vælger i stigende grad danske lønmodtagere fra til fordel for østeuropæisk arbejdskraft.

20. August 2014

Særligt ufaglærte mister dagpengene

Hver fjerde der mistede dagpengeretten i 2013 var 3F’er. 3F er mere end dobbelt så udsatte som andre stillingsgrupper. Krisen har kostet mange jobs, og særligt ufaglærte og faglærte stillinger er forsvundet. Antallet af ledige jobs faldet fra over 300.000 i 2007 til knap 160.000 i 2013 – et fald på 53 pct. Antallet af 3F- og metalarbejderstillinger er dog faldet hele 73 pct. i samme periode. Kun mindre end hvad der svarer til knap hver fjerde job var tilbage i 2013, og i 2011 var det kun hver femte. Jobs forsvinder under krisen, men på trods af dette, tager dagpengesystemet ikke højde for konjunkturers effekt på arbejdsløsheden.

15. July 2014

Stigning i antallet af enmandsvirksomheder

Antallet af enmandsvirksomheder i Danmark er markant stigende. Det kan umiddelbart lyde som en positiv udvikling, da iværksættere ofte og med rette hyldes som vækst- og jobskabere. Men erfaringer fra Tyskland viser dog, at tendensen også kan afsløre et arbejdsmarked under forandring, hvor større virksomheder i højere grad benytter enmandsvirksomheder som nutidens form for ”løsarbejdere” – også kaldt ”arme og ben virksomheder”.

10. July 2014

Ledighed beskrives i stigende grad som den enkeltes eget ansvar

Danske aviser fremstiller i 1 ud af 5 artikler ledighed som den enkeltes eget ansvar. Den nyudgivne Cevea-rapport ”Framing af ledighed”, som er lavet i samarbejde med Min A-kassen, viser på baggrund af mere end 1.000 avisartikler, at omtalen af ledige i medierne har ændret sig markant i løbet af de tre årtier, som undersøgelsen fokuserer på.

8. June 2014

Kommunal beskæftigelsesindsats er et lotteri

I august 2009 overtog kommunerne ansvaret for den aktive beskæftigelsesindsats. Men vilkårligheden i både selve indsatsen og dens effekter er iøjefaldende kommunerne imellem. Man kunne tro, at forskellene skyldtes variationen i omfanget af de beskæftigelsesudfordringer kommunerne står med. Men opdeler man kommunerne i 7 klynger (ud fra KORA og SFI's klyngeopdeling), hvor klynge 1 har de vanskeligste rammevilkår og klynge 7 de bedste rammevilkår på beskæftigelsesområdet, så viser det sig, at vilkårligheden går på tværs af kommuner uafhængig af størrelsen på kommunens beskæftigelsesudfordring.

17. March 2014

Løn-ræs mod bunden får ikke ufaglærte i arbejde

Herhjemme beklager højrefløjen og højtlønnede direktører sig over, at lønningerne for de ufaglærte danskere er for høje, og at de er en hindring for en større deltagelse på arbejdsmarkedet.

4. March 2014

Hvert fjerde danske job er skabt i brancher med lav løn

Mellem 1991 og 2010 var 24 pct. af alle nyoprettede job i Danmark lavtlønsjob.

7. January 2014

Stort potentiale i uddannelsesklausuler

Kan vi få flere lærepladser ud af at bruge uddannelsesklausuler, når der investeres for fælles midler?