Arbejdsmarked

Alle analyser i denne kategori
18. November 2013

Praktikpladsmangel øger risiko for at ende i passivitet

Mangel på praktikpladser fører til at flere unge står uden job eller uddannelse.

17. October 2013

Danskerne frygter udenlandsk arbejdskraft

54 pct. af danskerne mener, at udenlandsk arbejdskraft vil blive et problem for det danske arbejdsmarked og 59 pct., at den trykker lønnen. Særligt de erhvervsfaglige oplever presset. Her føler 73 pct. sig truet, hvorimod dette kun gælder for 34 pct. af dem med en lang videregående uddannelse. Frygten blandt de lavtuddannede virker velbegrundet, når man kigger på udviklingen i antal udenlandske arbejdere fordelt på brancher.131217notat_danskerne_

22. September 2013

Tysklands arbejdsløshedstal er misvisende

Nye tal viser at den lave tyske arbejdsløshed skyldes tiltagende deltidsarbejde og atypiske beskæftigelsesforhold. Antallet af jobs på nedsat tid er således steget med knap 2 millioner mellem 2002 og 2012, mens den ugentlige gennemsnitsarbejdstid er faldet med tre timer per uge. Hvis tyskerne skulle leverer det samme ugentlige timeantal som danskerne, ville den korrigerede arbejdsløshed i Tyskland ligge på 17 procent.130917notat_tysklands_arbejdsloeshedstal_er_misvisende.pdf

4. June 2013

Lavere løn får ikke ufaglærte danskere i arbejde

Konkurrenceevne og lavere mindsteløn har længe domineret den danske vækstdebat, men nye tal fra OECD viser, at lavere løn i sig selv ikke får ufaglærte i arbejde. Ledigheden blandt ufaglærte danskere er nemlig 2 procentpoint lavere end i Sverige og hele 6,9 procentpoint lavere end i Tyskland.130604notat_lavere_loen_faar_ikke_ufaglaerte_i_arbejde.pdf

31. May 2013

Det tyske mirakel - den sande historie

De seneste måneder har den danske højrefløj med Venstre i spidsen peget på den tyske økonomiske succes og tilskrevet denne til hårde velfærdsnedskæringer. Som følge har vi fået at vide, at landets fremtidige konkurrenceevne blandt andet afhænger af en kortere dagpengeperiode. Undersøger vi den tyske økonomiske succes nærmere, er forklaring på denne dog ikke de hårde velfærdsreformer. Derimod ligger forklaringen i et strategisk samarbejde mellem arbejdsmarkedets parter og investe

19. March 2013

Medierne sætter lærerne under pres

Det er afgørende at have den offentlige mening bag sig for at kunne komme stærkt ud af en forhandlingssituation. Og på det seneste er resultater fra meningsmålinger konkret blevet præsenteret, som at skolelærerne ”skal makke ret” i de nuværende forhandlinger om lærernes arbejdstid. Men denne undersøgelse fra Cevea viser, at folkestemningen i udgangspunktet har været på lærernes side.130318notat_medierne_saetter_laererne_under_pres_0.pdf

30. November 2012

Høj løn og høj beskæftigelse går hånd i hånd i Europa

Politikerne gentager igen og igen, at høje danske lønomkostninger skader beskæftigelsen, og bruger påstanden som argument for nødvendigheden af lønnedgang. Men sammenligner man på tværs af de europæiske lande, så er der ingen sammenhæng mellem lave lønomkostninger og høj beskæftigelse. Faktisk er det de lande, der har de højeste lønninger – som Danmark, Norge, Schweiz og Sverige – der også har flest i beskæftigelse.hoej_loen_og_hoej_beskaeftigelse_gaar_haand_i_haand_i_europ

13. November 2012

Siden 1987: Fremskridt og resultater gennem overenskomster og trepartsforhandlinger

Fagforeningernes medlemmer har oplevet mange fremskridt siden de store trepartsforhandlinger i 1987. Her fik man indført arbejdsmarkedspensioner til alle under overenskomst. Siden kom bedre barsel, løn under sygdom, mere frihed og ikke mindst langt bedre adgang til uddannelse. Men hvordan ville det danske arbejdsmarked egentligt have set ud, uden den danske model?siden1987.pdf

16. August 2012

Høj organisering øger velstand

En stærk fagbevægelse sikrer lav ulighed og høj velstand. I en tid hvor fagbevægelsen sættes under stadig mere heftig beskydning, så viser en ny analyse, at lande som Danmark med en høj organiseringsgrad også har større vækst målt i BNP og lavere ulighed målt på Gini-koefficient. Fagbevægelsen er dermed afgørende for Danmarks velstand – nu og i fremtiden.cevea_notat_hoej_organisering_oeger_velstand_og_lighed1.pdf