Demokrati

Alle analyser i denne kategori
16. November 2017

Hvem bliver hjemme?

Nyt notat: Ved det seneste kommunalvalg stemte under halvdelen af kontanthjælpsmodtagerne. Også mange unge og indvandrere valgte at blive hjemme på valgdagen. Når vi går til valg d. 21. november må man forvente en endnu lavere valgdeltagelse blandt de mindst stemmende befolkningsgrupper. Modsat kommunalvalget i 2013 er der ikke i år afsat lige så mange midler til at mobilisere denne gruppe af borgere. Tænketanken Cevea har udarbejdet et notat, der belyser hvilke sociale faktorer, der påvirker valgdeltagelsen ved kommunalvalg. Analysen opsummeret: Der var en skævhed i valgdeltagelse på 20,8 pct.point mellem den kommune, der havde højest stemmeprocent, og den kommune, der havde den laveste stemmeprocent. Allerød havde den højeste valgdeltagelse, imens København og vestegnskommunerne havde den laveste valgdeltagelse. Andelen af kontanthjælpsmodtagere i kommunen har størst indflydelse på valgdeltagelsen. Jo større gruppen er, desto lavere er valgdeltagelse i kommunen. Andelen af unge har en negativ effekt på valgdeltagelsen i kommunen, hvilket afspejler, at unge ikke kommer til stemmeurnerne i samme omfang som resten af befolkningen. • Også andelen af indvandrere og efterkommere i kommunen har negativ effekt på valgdeltagelsen i kommunen. Størrelsen på kommuner påvirker deltagelsen negativt, større kommuner har lavere valgdeltagelse. Læs hele notatet her.

25. April 2017

Mænd med universitetsbaggrund skriver debatsiderne

De mennesker, der skriver debatindlæg i de store landsdækkende medier, har ikke meget til fælles med den danske befolkning, når det kommer til uddannelsesniveau. 11 % af danskerne har en akademisk uddannelse, mens akademikere er forfattere til 48 % af de kortere debatindlæg og hele 64 % af det længere debatstof i de trykte aviser. Dette er en tendens, der er øget siden februar 2015, hvor 42 % af debatindlæggene var forfattet af akademikere. Der er ligeledes en diskrepans mellem kønsfordelingen i befolkningen og i debatspalterne: 70 % af forfatterne på debatindlæg i de store dagblade er mænd. Kønsfordelingen viser sig skæv i debatsektionerne i alle de store dagblade, men særligt i Børsen, Berlingske og Jyllands-Posten hvor under 20 % af debatindlæggenes forfattere er kvinder.   Læs notatet her    

2. February 2016

Underrepræsentation af indvandrere i dansk politik

Personer med ikke-vestlig baggrund er underrepræsenteret i dansk politik

10. June 2015

Et uddannelsesmæssigt skævt Folketing

Fælles for nuværende medlemmer af Folketinget og opstillede kandidater til Folketinget er, at lange uddannelser er overrepræsenteret og kortere uddannelser er underrepræsenteret.

23. February 2015

68 % af danskerne bliver tabt i debatten

Debatspalterne i danske dagblade fyldes dagligt af indlæg, der i høj grad er med til at sætte den politiske og samfundsmæssige dagsorden. Over halvdelen af alle indlæg er dog skrevet af akademikere eller journalister, selvom denne gruppe udgør mindre end 8 pct. af den samlede befolkning. Særligt grelt ser det ud for ufaglærte, der blot har skrevet 3 pct. af indlæggene, selvom gruppen udgør omtrent 37 pct. af befolkningen.

20. January 2015

Politisk fokus på ’arbejdsudbuddet’ er sort snak for danskerne

Selvom diskussionen om øget udbud af arbejdskraft har fyldt godt i det samlede medielandskab de senere år, så viser ny survey undersøgelse, som analyseinstituttet Userneeds har lavet for Cevea, at danskerne slet ikke forstår begrebet. Et de vigtigste begreber og argumenterne bag de større reformer i dansk økonom over de sidste 10 år bliver altså direkte misforstået.

11. June 2014

Politisk afkobling: Danskerne har indsigt, men mangler indflydelse

I opløbet til Folkemødet på Bornholm kan politikerne glæde sig over, at mange danskere har let ved at tage stilling til politiske spørgsmål (61,2 pct.) og deltage i diskussioner (54 pct.). Men samtidigt mener 80,7 pct., at de ingen indflydelse har på den politiske dagsorden, og 75,6 pct. synes ikke, politikerne lytter til dem.

19. November 2013

Har de unge glemt kommunalpolitik, eller har kommunalpolitikerne glemt de unge?

Nye tal fra Cevea viser, at kun 20,3 pct. af de unge mellem 18-35 år føler sig inddraget i kommunalpolitik, mens tallet for de 64-75 årige er på 49,7 pct. 

19. November 2013

Christiansborg overskygger kommunalpolitikken

Christiansborgpolitikere dominerer.

14. June 2013

Jobjægernes tiltro til demokratisk indflydelse vakler

Hver fjerde ledige overvejer at undlade at stemme eller stemme blankt til næste folketingsvalg.

13. June 2013

Tro på demokratiet – mistro til politikerne

Danskerne lovpriser folkestyret som styreform, men i praksis er sagen en anden.

5. February 2013

Mere undervisning er ikke lig med bedre undervisning

I det seneste halve års debat om lærernes arbejdstid er især to myter i mediebilledet gået igen: