Underrepræsentation af indvandrere i dansk politik

Personer med ikke-vestlig baggrund er underrepræsenteret i dansk politik

Det fremgår af Ceveas optælling af de nuværende folketings-, regionsråds- og byrådspolitikere i de 15 største kommuner i landet, at personer med ikke-vestlig baggrund er underrepræsenteret. Personer med ikke-vestlig baggrund udgjorde i fjerde kvartal af 2015 7,4 pct. af befolkningen over 18 år, men udgør kun 1,7 pct. af folketingspolitikerne og 2,4 pct. af regionsrådspolitikerne. Et lignende billede ses i de 15 største danske kommuner, hvor personer med ikke-vestlig baggrund udgør 9,0 pct. af borgerne, men kun 4,4 pct. af kommunalpolitikerne.  Denne underrepræsentation findes også hos de enkelte partier, hvor kun tre partier har folketingsmedlemmer eller regionsrådsmedlemmer med ikke-vestlig baggrund. I de 15 største kommuner har de fleste partier personer med ikke-vestlig baggrund repræsenteret, men kun Radikale Venstre har med 13,6 pct. ikke-vestlige kommunalpolitikere, en andel der svarer til eller er højere end andelen i den brede befolkning.

Læs analysen her