Hvem bliver hjemme?

Nyt notat: Ved det seneste kommunalvalg stemte under halvdelen af kontanthjælpsmodtagerne. Også mange unge og indvandrere valgte at blive hjemme på valgdagen. Når vi går til valg d. 21. november må man forvente en endnu lavere valgdeltagelse blandt de mindst stemmende befolkningsgrupper. Modsat kommunalvalget i 2013 er der ikke i år afsat lige så mange midler til at mobilisere denne gruppe af borgere.

Tænketanken Cevea har udarbejdet et notat, der belyser hvilke sociale faktorer, der påvirker valgdeltagelsen ved kommunalvalg.

Analysen opsummeret:

  • Der var en skævhed i valgdeltagelse på 20,8 pct.point mellem den kommune, der havde højest stemmeprocent, og den kommune, der havde den laveste stemmeprocent.
  • Allerød havde den højeste valgdeltagelse, imens København og vestegnskommunerne havde den laveste valgdeltagelse.
  • Andelen af kontanthjælpsmodtagere i kommunen har størst indflydelse på valgdeltagelsen. Jo større gruppen er, desto lavere er valgdeltagelse i kommunen.
  • Andelen af unge har en negativ effekt på valgdeltagelsen i kommunen, hvilket afspejler, at unge ikke kommer til stemmeurnerne i samme omfang som resten af befolkningen. • Også andelen af indvandrere og efterkommere i kommunen har negativ effekt på valgdeltagelsen i kommunen.
  • Størrelsen på kommuner påvirker deltagelsen negativt, større kommuner har lavere valgdeltagelse.

Læs hele notatet her.