Et uddannelsesmæssigt skævt Folketing

Fælles for nuværende medlemmer af Folketinget og opstillede kandidater til Folketinget er, at lange uddannelser er overrepræsenteret og kortere uddannelser er underrepræsenteret.

De personer, der vælges til at repræsentere den danske befolkning, har ikke meget til fælles med den danske befolkning, når det handler om uddannelsesniveau. I Folketinget er andelen af personer med en lang videregående uddannelse næsten 5 gange så stor, som den er i befolkningen. I befolkningen er andelen af personer med højst en gymnasial uddannelse knap tre gange så stor som i Folketinget, og andelen af personer med en erhvervsuddannelse er mere end tre gange så stor i befolkningen, som andelen i Folketinget. Hvor længere uddannede er overrepræsenterede, er de kortere uddannede derimod underrepræsenteret.  

Det er velkendt at Folketinget i Danmark har en overrepræsentation af akademikere og en underrepræsentation af arbejdere. Men overrepræsentationen af akademikere starter allerede før medlemmerne vælges til Folketinget. Af opstillede folketingskandidater er der over fire gange flere med mindst en kandidatuddannelse, end der er i befolkningen. Overrepræsentationen af folketingskandidater med en lang uddannelse gør sig gældende i alle valgkredse og i alle partier.

Nedenstående to analysenotater kigger henholdsvis på nuværende folketingsmedlemmer og dernæst på kandidater til Folketinget ved valget i 2015.

folketingskandidaterne_afspejler_ikke_befolkningen.pdf

et_uddannelsesmaessigt_skaevt_folketing.pdf