68 % af danskerne bliver tabt i debatten

Debatspalterne i danske dagblade fyldes dagligt af indlæg, der i høj grad er med til at sætte den politiske og samfundsmæssige dagsorden. Over halvdelen af alle indlæg er dog skrevet af akademikere eller journalister, selvom denne gruppe udgør mindre end 8 pct. af den samlede befolkning. Særligt grelt ser det ud for ufaglærte, der blot har skrevet 3 pct. af indlæggene, selvom gruppen udgør omtrent 37 pct. af befolkningen.

I en undersøgelse af debatten i landsdækkende danske dagblade i perioden 01.02.2015 til og med 15.02.2015 fandt Cevea, at akademikere og journalister er stærkt overrepræsenterede i avisernes debatsektioner. Hele 42 pct. af de undersøgte indlæg var skrevet af akademikere, mens yderligere 10 pct. var skrevet af journalister.

Det samlede billede af deltagelsen i debatten viser en skævvridning i forhold til uddannelse. Den store ulighed i medierepræsentationen bliver endnu mere klar, hvis man ser på, hvor lange indlæg danskere med forskellig uddannelsesmæssig baggrund skriver. Læserbreve og debatindlæg i de landsdækkende danske dagblade er typisk maksimalt 300 ord, mens opinioner, analyser og kronikker typisk er over 300 ord. Tendensen i Ceveas optælling er klar. Hele 72 pct. af alle indlæg længere end 300 ord er skrevet af akademikere eller journalister, selvom denne gruppe udgør mindre end 8 pct. af den samlede befolkning.

Undersøgelsen synes altså at tyde på, at akademikere og journalister er stærkt dominerende, når det gælder de længste og oftest mest fremtrædende indlæg i aviserne. 

cevea_analyse_debat1.pdf