Politisk fokus på ’arbejdsudbuddet’ er sort snak for danskerne

Selvom diskussionen om øget udbud af arbejdskraft har fyldt godt i det samlede medielandskab de senere år, så viser ny survey undersøgelse, som analyseinstituttet Userneeds har lavet for Cevea, at danskerne slet ikke forstår begrebet. Et de vigtigste begreber og argumenterne bag de større reformer i dansk økonom over de sidste 10 år bliver altså direkte misforstået.

Analysens resultater 

  • Adspurgt om betydningen af ”øget arbejdsudbud” svarer 73 procent af danskerne at antallet af job øges. Danskerne tror altså at øget arbejdsudbud betyder at udbuddet af job forøges, mens det reelt betyder at flere mennesker står til rådighed for arbejdsmarkedet.
  • Samtidig viser undersøgelsen, at der også blandt danskere med lang videregående uddannelse, er to ud af tre (66,2 pct.) der tror, at arbejdsudbud betyder det modsatte af, hvad det reelt gør.
  • Antallet af artikler, der gør brug af termen arbejdsudbud er steget markant fra 1990’er og 2000’erne, hvor det opnåede sit hidtidige toppunkt i 2012, hvor ”arbejdsudbud” blev nævnt i 8117 avisartikler.

Argumenter:

  • Det er problematisk at de vigtigste argumenter for de sidste 10 års velfærdsreformer er baseret på argumenter, der bliver opfattet som havende de modsatte betydning af hvad de rent faktisk har. Det er stort demokratisk problem at politikere, embedsapparat og medier bruger argumenter, der overhovedet ikke bliver forstået
  • Det politiske fokus på øget udbud af arbejdskraft har særligt under den globale økonomiske krise med stigende arbejdsløshed spillet en meget tvivlsom rolle for samfundsøkonomien, hvorfor det er dybt beklageligt at den reelle problemstilling ikke er blevet forstået.
  • Når vigtige begreber i samfundsdebatten i vidt omfang bliver misforstået, så betyder at store grupper af danskere er afskåret fra at forstå de politiske dispositioner og afgørende reformtiltag. Det er udtryk for en politisk afkobling.

analyse_vaelgerne_forstaar_ikke_arbejdsudbud.pdf

Forfattere: Jens Jonatan Steen og Pil Christensen