Politisk afkobling: Danskerne har indsigt, men mangler indflydelse

I opløbet til Folkemødet på Bornholm kan politikerne glæde sig over, at mange danskere har let ved at tage stilling til politiske spørgsmål (61,2 pct.) og deltage i diskussioner (54 pct.). Men samtidigt mener 80,7 pct., at de ingen indflydelse har på den politiske dagsorden, og 75,6 pct. synes ikke, politikerne lytter til dem.

Tendenser er endnu værre blandt de lavest uddannede. Det er en demokratisk udfordring, at store dele af befolkningen således føler sig koblet af den politiske beslutningsproces og den generelle indflydelse.

Cevea foreslår derfor følgende:

- Mere direkte inddragelse af borgerne i beslutningsprocesserne via f.eks. borgerbudgetter og borgerlotterier

- Mere lokal indflydelse: flere beslutninger fra staten ud til kommunerne, som bør overdrage mere indflydelse til lokalråd, enkelte institutioner, boligområder og andre lokale enheder. Derudover kunne interesseorganisationer under valgkampe indsamle ønsker, forslag og krav fra deres medlemmer, som de vil holde politikerne op på efter valget: konkret folkeligt pres på politikerne.

notat_politisk_afkobling_-_danskerne_har_indsigt_men_mangler_indflydelse_1.pdf

Forfatter: Jens Jonatan Steen