Demokrati

Alle analyser i denne kategori
5. February 2013

Mere undervisning er ikke lig med bedre undervisning

I det seneste halve års debat om lærernes arbejdstid er især to myter i mediebilledet gået igen:

4. January 2013

Offentlige tilskud forkæler privatskolerne

Flere privatskoler får større offentlig støtte end folkeskolerne.

4. October 2012

Demokratisk velfærd - erfaringer fra de norske modelkommuner

Kan erfaringerne fra de norske model- og kvalitetskommuner bruges som inspiration i Danmark?

2. October 2012

Privatskolerne på fortsat fremgang

Stadig flere og flere forældre vælger det private alternativ til folkeskolen. På landsplan går 15,7 pct. af de danske grundskolelever på privatskole.

25. May 2012

Kommunalreformen knækker nærdemokratiet

Nærdemokratiet er svækket. 66 pct. af danskerne mener, at politiske beslutninger er rykket læn-gere væk fra deres hverdag, og 56 pct. mener, det demokratiske fællesskab er aftagende, viser en ny undersøgelse. En af de store skurke er de seneste kommunalreformen, som har reduceret an-tallet af kommunalpolitikere pr. 10.000 indbyggere med 48 pct.  Men ønsket om et aktivt demo-krati er fortsat stærkt, og derfor bør rammerne for n&a

20. March 2012

Det akademiske Socialdemokrati

Der er stadig flere akademikere fra de samfundsvidenskabelige uddannelser blandt Social demokraternes folketings medlemmer. Det kan muligvis være en medvirkende del af forklaring bag den faldende vælgeropbakning. Ny undersøgelse viser for første gang den historisk udvikling i sammenhæng mellem vælger og parti hos Social demokraterne. arbejder_til_djoef.pdf