Landet er delt i to: Kun i nogle kommuner oplever familierne at deres formue vokser

Familiernes formuer er på landsplan tilbage på samme niveau, som før finanskrisen; men uligheden er øget.

I årene fra 2004 til 2014 er forskellen i den gennemsnitlige formue blevet større mellem landets 98 kommuner. Mens den gennemsnitlige families formue vokser i særligt de nordsjællandske kommuner, er tendensen lige modsat i Sønderjylland og på Syd- og Vestsjælland, hvor den gennemsnitlige families formue svinder ind.

Læs analysen her

Se interaktivt kort over familiers gennemsnitlige nettoindkomst inklusiv pension her

Se interaktivt kort over procentvis ændring i familiers formue fra 2004 til 2014 her.

Se interaktivt kort over forskel i familiernes formuestørrelse i årene 2004 til 2014 her

Se interaktivt kort over geografisk forskel på markedsprisen på fast ejendom i perioden 2004 til 2014 her

Se interaktivt kort over geografisk forskel på markedsværdien på fast ejendom i perioden 2004 til 2014 her