Kontanthjælpsloft tvinger ledige væk fra jobs

Jobmulighederne er størst i de kommuner, hvor det er dyrest at bo. Ledige der ikke har råd til fortsat at betale deres husleje - typisk i hovedstadsområdet - henvises til at flytte til dele af landet, hvor huslejen er billigere. Men her er det samtidigt sværere at finde et job. Notatet analyserer sandsynlige effekter på bosætningsmønsteret. Konklusionerne er:

 

Arbejdsløse bliver tilskyndet til at flytte derhen hvor der er færrest jobs. 

Sandsynligvis vil Nord, Vest- og Sønderjylland være de største modtagere af kontanthjælpsmodtagere der må fraflytte København og Aarhus. 

Regeringen indregner ikke de negative konsekvenser af et mere uhensigtsmæssigt bosættelses-mønster der fastholder ledige i ledighed. Vi ved ikke hvor meget det vil skade dansk økonomi hverken på kort eller lang sigt, men det er overvejende sandsynligt at der vil være en negativ effekt.

Den økonomiske skævvridning af Danmark vil blive forstærket med øget koncentration af kontanthjælpsmodtagere i de fattigste dele af Danmark og dermed en forstærket koncentration af bedre stillede i København og Aarhus.

 

Læs rapporten her