De rigeste er mere tilfredse med livet i lige lande

Det er bekymrende, når uligheden stiger i Danmark, da dette har konsekvenser for både økonomien, og hvor godt befolkningen har det. At vi er tilfredse med livet og har det godt i hverdagen, kommer ikke af sig selv, det er et resultat af måden, hvorpå man indretter samfundet.

Lighed holder ikke de rigeste nede, for også de rigeste er mere tilfredse med livet som helhed når de lever i et mere lige samfund. Lighed modarbejder ikke vækst. Tværtimod gavner lighed væksten og bidrager samtidig til en større tilfredshed med livet.

Selv hvis man tager højde for den betydning medianindkomsten har på befolkningens tilfredsheds med livet, så har landets ulighedsniveau stadig en signifikant betydning for, hvor tilfredse befolkningen er med livet som helhed.

Selv de rigeste er mere tilfredse med livet som helhed, hvis de bor i et mere lige land. Dette gør sig også gældende når man tager højde for forskellene på de rigestes indkomst i landene.

Et lands lighed har ikke kun betydning hvor tilfredse de rigeste er med livet som helhed. Det er også afgørende for hvordan de rigeste i landet har haft det den seneste uge.

I lige lande kan man i højere grad være bekymringsfri, fordi ressourcerne bliver omfordelt, så der er et sikkerhedsnet, der sørger for, at ingen er overladt til sig selv. Derudover styrker det fællesskabet i et samfund, at befolkningen har nogenlunde samme muligheder på tværs af økonomiske klasser.

Det er et politisk valg: ønsker vi at konkurrere på lave lønninger og lave skatter, der medfører dårligere velfærd? Eller ønsker vi en stærk velfærdsstat, der sikrer grundlæggende velfærdsydelser som gratis behandling på hospitalerne og en arbejdsløshedsunderstøttelse man kan leve af?

I stedet for at være med i ræset mod bunden, hvor vi konkurrerer på lave lønninger og lave skatter på bekostning af velfærdsstaten, må vi tage et politisk valg om at skabe et samfund, der ligger i top, når man ser, på hvordan befolkningen har det. Vi skal holde fast i en høj grad af omfordeling, der sikrer en stærk velfærdsstat, der blandt andet kan garantere overførselsindkomster, som er til at leve af, for de, der ikke kan forsørge sig selv.

notat_tilfredshed_til_kommunikation_faerdigudgave.pdf