Ulighedens Danmarkskort - Sundhed

Der er stor ulighed i sundhed i Danmark. I nogle kommuner har store andele af indbyggerne en bred vifte af sundhedsmæssige problemer, mens andre kommuner er præget af mentalt og fysisk sunde borgere. Kommuner som Brøndby, Langeland og Lolland klarer sig dårligt på næsten alle sundhedsindikatorer, mens kommunerne nord for København, næsten altid klarer sig bedst.

Vi har målt uligheden i sundhed på følgende 9 sundhedsindikatorer, som du kan klikke på for at se hvordan det går i din kommune, og læse mere om uligheden på det pågældende område.

1) Borgernes middellevetid.

2) Andel af borgere med et relativt højt stressniveau.

3) Andel af borgere, der overskrider Sundhedsstyrelsens højrisikogrænse for alkoholindtag.

4) Andel af borgere, der ryger dagligt.

5) Andel af borgere med dårligt mentalt helbred

6) Andel af borgere, der er ensomme.

7) Andel af borgere med dårligt fysisk helbred.

8) Andelen af indbyggerne med langvarig sygdom.

9) Andel af borgere med godt selvvurderet helbred. 

Den geografiske ulighed i sundhed giver kommunerne markant forskellige muligheder til at løfte svage borgere. Analysen vidner om, at forebyggende indsatser er særlig presserende i nogle kommuner – kommuner som ofte også døjer med socioøkonomiske udfordringer. Hvis den kommunale ulighed i sundhed skal brydes, er det afgørende, at de hårdest ramte kommuner ikke står med for mange udgifter til forebyggende arbejde. Det problematiserer incitamentsstrukturerne i kommunalreformen fra 2007.

Download den samlede analyse (pdf):

udk_sundhed.pdf