20 års løntilbageholdenhed er lig med 20 års lønulighed

Lønudviklingen i Tyskland fra 1989 til 2010 har medført en stigende ulighed. Der er sket en tydelig forskydning mod flere lavtlønnede, og kun de rigeste har fået mere i løn. Over halvdelen af alle vesttyskere har fået mindre i løn siden 1989, og knap en fjerdedel af alle jobs har en timeløn under 75 kr.

Udviklingen betyder, at middelklassen med lønninger mellem 15.000 og 25.000 kr. svinder ind samtidig med, at antallet af minijobs med løn under 3.000 kr. om måneden er vokset til hele 17 pct. af befolkningen. Antallet af lavtlønnede deltidsjobs er også vokset betydeligt, hvilket har været afgørende for stigningen i lavtlønsjob.

  • Over halvdelen af vesttyskerne har oplevet en lønnedgang siden 1989. Den eneste forbedring er hos overklassen med løn over 50.000 kr., som er steget til 3,6 pct. af vesttyskerne i 2010 fra 2,3 pct. i 1989
  • I 2010 er antallet af minijobs steget betydeligt. Hele 17 pct. af alle vesttyskere har et minijob og en løn på maksimalt 3.000 kr. om måneden.
  • Udviklingen betyder, at middelklassen med lønninger mellem 15.000 og 25.000 kr. svinder ind. Den distinkte middelklasse i 1989 på 36 pct. af befolkningen er svundet ind til 28 pct. i 2010.
  • I 2010 havde knap en fjerdedel af alle vesttyske job en timeløn under 75 kr. (24 pct.) mod ca. en femtedel i 1989 (21 pct.). Årsagen er primært et voksende antal deltidsjob. I 2010 er 12 pct. af alle vesttyske job et deltidsjob til under 75 kr. i timen, hvorimod det kun var 6 pct. i 1989. Af alle deltidsjob i 2010 har hele 41 pct. en timeløn under 75 kr. mod 38 pct. i 1989.
  • I og med at der er kommet flere deltidsjob fra 1989 til 2010, falder antallet af fuldtidsjob sideløbende. Det er særligt fuldtidsjob med løn mellem 75 og 150 kr. i timen, som forsvinder, men også lavtlønnede fuldtidsjob med timelønninger under 75 kr. falder fra 15 pct. af alle vesttyske job i 1989 til 11 pct. i 2010.

 

analyse_vesttyskloenudvikling.pdf