Uligheden i indkomster stiger

Fra 2002 til 2012 er de danske toplederes disponible indkomster steget med 31 procent, mens de lavtlønnedes kun er vokset med 15 procent.

Afstanden mellem toplederes og lavtlønnedes disponible indkomster er således steget med 86.000 kroner siden 2002.

Københavns omegn er det sted i landet, hvor afstanden er størst. Her har toplederne et årligt rådighedsbeløb på 628.053 kroner, mens de lavtlønnede ligger på 198.641 kroner. Dermed har København overhælet Nordsjælland, som det sted i landet, hvor indkomstgabet er størst.

Det er især markante stigninger i topledernes erhvervs- og formueindkomster, der har været med til at øge afstanden mellem gruppernes disponible indkomster.

Analyse af danskernes disponible indkomst (pdf)