Stadig flere elever går på privatskole

Et ud af seks børn eller 16,5 pct., der netop har startet det nye skoleår, går på privatskole. Det er en stigning på 36,4 pct. siden 2000. Tendensen er landsdækkende. I 85 ud af 98 kommuner er andelen af privatskolebørn således steget, og i nogle kommuner er helt op til hvert tredje skolebarn nu privatskoleelev.

"Stigningen fortsætter år for år, og vi skal ikke så langt frem. Hvert femte barn vil gå i privatskole i 2023, hvis stigningstakten fra de seneste 15 år fortsætter. Så må forestillingen om den fælles folkeskole vel være ved at være eroderet. Når vi taler om hvert femte barn på landsplan, er det i nogle skoledistrikter i byerne op imod 50 procent, der går i privatskole," siger analysechef Jens Jonatan Steen:

"Man kunne overveje den hårde model, hvor man nedjusterer den massive statsstøtte af privatskolerne og sikrer folkeskolen større frirum og fair konkurrence mellem privatskole og folkeskole. Men man kunne også øge den sociale omfordeling mellem privatskolerne ved at kræve fuld gennemsigtighed om optagelseskriterier. Man kunne også kræve, at privatskolerne skal give en officiel begrundelse, når de ekskluderer elever. Vi har brug for at styrke de privatskoler, som påtager sig det sociale ansvar og straffe dem, som står hårdt på deres ret til at selektere eleverne. Hvis statsstøtten fortsat skal være så høj, må der følge krav med.

stadig_flere_elever_gaar_i_privatskole.pdf

Forfatter: Jens Jonatan Steen