Danskerne ønsker mere lighed i formuer

Cevea har med nærværende notat undersøgt danskernes holdning til formuefordeling i Danmark.

77 procent af danskerne mener, at formuerne i Danmark burde være mere ligeligt fordelt.

Otte ud af ti danskere mener, at den rigeste femtedel af befolkningen ikke burde eje mere end 40 procent af de samlede formuer.

Hovedparten af danskerne på tværs af det politiske spektrum går ind for større omfordeling. Samme gør over 50 procent af de adspurgte, der stemmer på borgerlige partier.

Danskerne ønsker mere lighed i formuer (pdf)