Danskerne vil have mere lighed mellem rig og fattig

Danskerne er i enige, når spørgsmålet kommer til ulighed. Otte ud af ti mener, at der burde være en langt større omfordeling af formuerne mellem rig og fattig.

Kløften mellem danskernes ønsker og virkeligheden er markant. Og det er på tværs af politiske skel. Ceveas analyse viser, at der er stor forskel på, hvad danskerne mener formuekoncentrationen burde være, og hvad den rent faktisk er. Otte ud af ti er enige om, at den rigeste femtedel af danskerne burde have mindre end 40 pct. af de samlede formuer, og at den fattigste femtedel burde have mindst 5 pct. Men rent faktisk ejer den rigeste femtedel 113 pct. af de samlede formuer. Og de rigeste 1 pct. ejer 32 gange mere end gennemsnitsdanskeren.

Det er især aktier og obligationer, der er koncentreret hos de allerrigeste danskere. Analysen af formuefordelingen viser, at den rigeste 1 pct. af befolkningen i 2012 ejede over 40 pct. af aktierne og obligationerne i Danmark.

Personer med meget høje indkomster har tilbøjelighed til at ønske mindre formuelighed end personer med lave indkomster. Det samme gælder politiske ståsted, hvor borgerlige stemmer i mindre grad ønsker omfordeling. Det rokker dog ikke ved, at over 50 pct. af vælgerne på tværs af parti-skel ønsker, at der skal være mere lighed, end der på nuværende tidspunkt er i det danske samfund. Kun Liberal Alliances vælgere afviger fra de øvrige, alligevel ønsker lidt over en tredjedel af Liberal Alliances vælgere en større omfordeling mellem rig og fattig i Danmark.

notat_om_formuefordeling_i_danmark.pdf

Forfatter: Jens Jonatan Steen