Ceveas bud på et socialt taxameter på ungdomsuddannelserne

På ungdomsuddannelserne er der en meget tydelig sammenhæng mellem frafaldsprocenter og forældres uddannelsesbaggrund: Jo længere en uddannelse forældrene har, desto større er sandsynligheden for, at deres børn gennemfører en ungdomsuddannelse. Selvom vi kender til denne sammenhæng, tages der i dag ikke højde for, at de enkelte uddannelsesinstitutioner reelt løser vidt forskellige opgaver. Derfor foreslår Cevea en simpel model, hvor elevernes baggrund i fremtiden har indflydelse på, hvor stort et tilskud den enkelte uddannelse modtager.

Forslaget bygger på rapporten "Utilsigtede konsekvenser af taxameterstyringen på ungdomsuddannelserne", som kan læses her.

ceveas_forslag_til_et_socialt_taxameter_paa_ungdomsuddannelserne_-_november_2013.pdf