Ny global demokratisk struktur skal imødekomme verdens udfordringer

Cevea anbefaler et styrket mandat til FNs økonomiske og sociale råd, ECOSOC, der tager sig af krisestyring og samtidigt er beslutningsdygtigt. Rådet bør have en status, der er ligeværdig med FNs Sikkerhedsråd. For at kunne løfte sine opgaver effektivt og demokratisk bør ECOSOC koordinere indsatsen mellem FN-organisationerne og IMF samt Verdensbanken og WTO.

Målet er at sikre en global økonomi, der reguleres ud fra et princip om demokrati, hvor alle lande inddrages i et forum, hvor der kan fremsættes fælles løsningsforslag til at rette op på nuværende og fremtidige kriser.

Der er brug for et samlingspunkt, der kan koordinere en mere sammenhængende indsats på det internationale økonomiske og sociale område. Denne rapport fremsætter policy forslag til at opnå dette mål.

180609rapportny_global_demokratisk_struktur_skal_imoedekomme_verdens_udfordringer.pdf