Det glemte landbrug - en fællesskabsorierenteret udviklingspolitik for Afrika

Cevea anbefaler en strategi til udviklingspolitikken i Afrika, der tager udgangspunkt i de 600 mio. glemte bønder i Afrika, der har brug for lavteknologiske redskaber såsom spader, små plove, udsæd, gødning og oplysning om, hvordan de bruges.

Der bør satses på udvikling af forsyning af bønderne med disse produktionsmidler, sundhed og uddannelse på landet samt, når der opstår et overskud til salg, udvikling af små virksomheder til forarbejning og afsætning heraf.

Den danske Afrikakommision præsenterede den 6. maj 2009 sine anbefalinger, der fortsætter en spredt udviklingsstøtte uden ordentlig koordinering med lokale ngo'er.

Gruppen af 600 mio. bønder og deres familier modtager kun ca. 1 mia. dollars i udviklingsbistand -eller kun ca. 10 kr. i gennemsnit pr. person om året.

110509rapport_det_glemte_landbrug-_en_faellesskabsorienteret_udviklingspolitik_for_afrika.pdf